Vilken digital radonmätare ska jag välja?

Innan man väljer typ av digital radonmätare bör man först ta ställning till om man ska använda radondosor eller en digital radonmätare. Det finns för- och nackdelar med både alternativen. Genom att först utvärdera de egna behoven blir det enklare att välja rätt.

Skillnande mellan radoninstrument och radondosor

En radondosa visar inte radonhalten i realtid. Å andra sidan kan man genom att placera radondosor i flera rum under mer än två månader få ett årsmedelvärde för hela huset uppmätt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Det värdet kan jämföras med gränsvärdet för radon i inomhusluft (200Bq/m³) som är uttryckt som ett årsmedelvärde. Det avgör i sin tur om man behöver genomföra en radonsänkande åtgärd och har även betydelse när någon exempelvis frågar efter radonhalten vid en husaffär. Rekommendationen är därför att först använda radondosor om man aldrig tidigare mätt radon i sitt hus.

Mer om digitala radoninstrument

Om man däremot redan mätt med radondosor och fått ett årsmedelvärde i närheten av eller över gränsvärdet 200Bq/m³ rekommenderar vi att man köper ett digitalt instrument för att undersöka radonhalten i enskilda rum under kortare tidsperioder. Det digitala instrumentet kan också användas för att kontrollera hur väl en radonsänkande åtgärd fungerar.

Det finns i dag ett flertal olika digitala radonmätare där fokus i allmänhet ligger på hur radonhalten presenteras, antingen i appar eller på displayer. Det viktigast är dock att kontrollera hur säkert och noggrant radonmätaren detekterar radongas.

Att mäta den radioaktiva radongasen är betydligt mer komplicerat jämfört med andra gaser. Detta eftersom man på ett tillförlitligt sätt måste ta hänsyn till det radioaktiva sönderfallet från radongasen. Här är det viktigt att förstå att billigare radonmätarna inte visar radonhalten i realtid. I stället visar de endast ett medelvärde av radonhalten under de senaste 12 timmarna. Med den typen av instrument är det alltså inte möjligt att få en bra överblick hur radonhalten varierar över dygnet, vilket gör att man inte heller kan se den kortsiktiga effekten av en radonåtgärd som till exempel förändrad ventilation.

Det finns dock digitala radonmätare för privat bruk, exempelvis EcoQube, som erbjuder den nödvändiga kapaciteten att visa på dygnsvariationen. Dessa instrument kostar ungefär en tusenlapp mer än budgetmätarna. Fördelen är att den typen av instrument kan visa radonhalten baserad på en timmes mätning, vilket är fullt tillräckligt för att se hur radonhalten varierar i ett enskilt rum över ett dygn.

Om du beslutar dig att investera i en digital radonmätare är rekommendationen därför att välja EcoQube eller ett likvärdigt instrument. De kostar lite mer men ger å andra sidan tillförlitliga och användbara svar om radonhalten.

Utvalda produkter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

EcoBlu - Radonmonitor för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.