Säkerställ att radonmätning är med på checklistan vid husaffären

Förhöjda radonhalter räknas normalt sett inte som ett dolt fel vid en husaffär eftersom det ingår i köparens undersökningsplikt. För att genomföra en trygg husaffär bör alltid radonfrågan finnas med på checklistan inför försäljning- och köp av en fastighet.

Om det inte finns en ackrediterad radonmätning som är högst fem år gammal och visar en radonhalt under 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) bör man genomföra en mätning som ger klara besked. Observera! Om det genomförts renoveringar eller ombyggnation efter den senaste radonmätningen bör man också genomföra en ny mätning då det kan ha påverkat radonhalten.

Nya möjligheter att genomföra en tillförlitlig korttidsmätning

Om tiden tillåter rekommenderas en så kallad långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde. Då en sådan mätning måste pågå i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) är den sortens mätning inte alltid möjlig vid just en husaffär. Alternativet är i dessa fall att göra en korttidsmätning. En sådan kräver bara 48 timmars mätperiod och kan genomföras året runt. I dag finns det en ny korttidsmätning som är enkel att genomföra och som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för rådgivande korttidsmätning av radon i bostäder. En sådan mätning ger parterna en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten.

Mäklarna har oftast god koll på radonmätning men ibland blir det fel

– De flesta av landets mäklare har relativt god koll på radonfrågan och har med det som en stående del i försäljningsarbetet. Det skapar i sin tur en trygghet för både köpare och säljare. Samtidigt märker vi att det ibland finns en viss okunskap kring vad som faktiskt behövs för att uppfylla kraven. Det går till exempel inte att luta sig mot en tio år gammal mätning eller muntliga uppgifter om att en radonmätning genomförts och ligger under gränsvärdet. Ska mätningen räknas får den inte vara för gammal eller sakna dokumentation, säger Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

– Från säljarens perspektiv kan man säga att en ordentligt genomförd radonmätning som visar värden under 200 Bq/m³ kan bidra till fastighetens attraktivitet. De flesta hus har inte radonhalter över gränsvärdet och kan man visa klara papper på det är det förstås ingen nackdel i försäljningsprocessen. Med tanke på hur den aktuella bostadsmarknaden ser ut kan det kännas särskilt angeläget att ha full koll från början och undvika allt som kan vara ett hinder för affär, avslutar Karl Nilsson.


Beställ radonmätning vid husköp

Publicerad

February 28, 2023

Kategori(er)
Privatperson