Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska arbetsplatser

Sedan införandet av den nya Strålskyddslagen år 2018 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon på arbetsplatser. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att människor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser.

Handboken riktar sig till både arbetsgivare och fastighetsbolag med kommersiella lokaler som ska utföra en radonmätning. Boken ger därför en översiktlig bild av regelverket och de metodbeskrivningar för radonmätning som finns. Läsaren får också tydliga och enkla tips hur en radonmätning genomförs steg för steg. Från beräkning och beställning av radondosor till utplacering, tolkning av mätresultat och rapportering.

I boken finns även beskrivet hur man går till väga om arbetsplatsen har förhöjda radonhalter och vilka nya krav som ställs på uppföljande mätningar utifrån den senaste metodbeskrivningen. Den ger också en översiktlig bild av hur man mäter radonexponering på personal (radondosimetri) och vad man bör tänka på när man bygger nytt.

Få har mätt trots att det är vanligt med förhöjda radonhalter

Samtidigt som flertalet arbetsgivare ännu inte mätt radon visar Radonovas statistik baserad på mätningar vid cirka 2 000 arbetsplatser att nära 20 procent av dessa har förhöjda värden av radon.

– Det ska inte krävas en hög teknisk kompetens inom radon och ventilation för att kunna genomföra en radonmätning. Med tanke på att väldigt många arbetsplatser har någon eller några lokaler där referensvärdet 200 Bq/m³ överstigs blir det särskilt angeläget att göra tröskeln till en enkel och säker radonmätning så låg som möjligt, säger Radonova Laboratories VD Karl Nilsson.

– Trots att den nya strålskyddslagen infördes för drygt tre år sedan är efterlevnaden väldigt långt ifrån vad den borde vara. Fortfarande har bara en bråkdel av landets arbetsplatser genomfört en ackrediterad radonmätning. Här vill vi att den nya handboken ska göra det enklare för fler att följa lagen, fortsätter Karl Nilsson.

– I vår handbok lyfter vi fram de viktigaste delarna i Strålsäkerhetsmyndighetens nya metodbeskrivning och kompletterar med våra vetenskapliga och praktiska erfarenheter. Den kombinationen guidar läsaren till effektiva och korrekt utförda radonmätningar på arbetsplatser, avslutar Karl Nilsson.

Därför mäts radon på våra arbetsplatser

Radon är en hälsorisk som efter rökning är den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Radonovas nya handbok är gratis och kan beställas här.

Publicerad

oktober 26, 2021

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024