Låt inte radonfrågan stjälpa husaffären

På en avvaktande bostadsmarknad är det viktigare än någonsin att ha klara papper i alla frågor som kan påverka möjligheterna till ett avslut. En av de enklare åtgärderna är att ha full koll på radonhalten.

Både säljare och köpare bör säkerställa att radonmätning finns med på checklistan vid en husaffär. Om det inte finns en ackrediterad radonmätning som är högst fem år gammal och visar en radonhalt under 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) bör man genomföra en mätning som ger klara besked. Om det genomförts renoveringar eller ombyggnation efter den senaste radonmätningen bör man också genomföra en ny mätning då det kan ha påverkat radonhalten.

– För en säljande husägare gäller det att göra tröskeln till en affär så låg som möjligt. Även om förhöjda radonhalter normalt sett inte räknas som ett dolt fel utan ingår i köparens undersökningsplikt är det ofta en klar fördel att som säljare kunna hänvisa till en aktuell radonmätning som visar på en radonhalt under gränsvärdet 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). De flesta hus har inte radonhalter över det värdet och kan man visa klara papper på det är det förstås ingen nackdel i försäljningsprocessen. Det gäller särskilt nu när utbudet är stort och köparna försiktiga, säger Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Är tiden knapp går det att göra en tillförlitlig korttidsmätning

Om tiden tillåter rekommenderas en så kallad långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde. Då en sådan mätning måste pågå i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) är den sortens mätning inte alltid möjlig vid just en husaffär. Alternativet är i dessa fall att göra en korttidsmätning. En sådan kräver bara 48 timmars mätperiod och kan genomföras året runt även om mätningen endast ska betraktas som en indikationsmätning om den utförs utanför eldningssäsongen.

I dag finns det en korttidsmätning som är enkel att genomföra och som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för rådgivande korttidsmätning av radon i bostäder. En sådan mätning ger parterna en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten.

Mäklarna har oftast god koll men ibland blir det fel

– Även om mäklare generellt sett har relativt god koll på radonfrågan och har med det som en stående del i försäljningsarbetet ser vi fall där det finns en okunskap kring vad som faktiskt behövs för att uppfylla kraven. Det går till exempel inte att hänvisa till en tio år gammal mätning eller muntliga uppgifter om att en radonmätning genomförts och ligger under gränsvärdet. Ska mätningen räknas får den inte vara för gammal eller sakna dokumentation, säger Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Om du vill läsa mer om radonmätning vid husaffärer finns det en kort guide här»

Kort om radon

Radon är en osynlig gas som kommer från marken och som finns i luften vi andas. Radon sönderfaller till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Dessa fastnar i våra luftvägar och avger strålning. På så sätt kan höga halter av radon leda till lungcancer. Förhöjda radonhalter är den största cancerogena hälsorisken man kan utsättas för i inomhusluft. Årligen drabbas cirka 500 svenskar av lungcancer på grund av förhöjda halter radon i inomhusluften.

Publicerad

november 14, 2023

Kategori(er)
Privatperson

Relaterade nyheter

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 24, 2024

Kan radon göra ett hus obeboeligt?