Hur mäter man radonhalten på hotell?

Det blir allt vanligare att landets miljöförvaltningar följer upp huruvida hotell genomfört radonmätning. I samband med det får vi många frågor hur en sådan ska gå till. Här följer en översiktlig beskrivning som kan förenkla radonmätning i hotellmiljö.

Som hotellägare bör man inledningsvis alltid rikta frågor om radonmätning till den aktuella kommunen (som även är tillsynsmyndighet). Det är också kommunen som ska erhålla de slutliga mätresultaten för godkännande. När det kommer till frågan om hur omfattande mätningen ska vara hänvisar kommunerna i allmänhet till de metodbeskrivningar som finns för mätning av radon i Sverige. För en enskild hotellägare kan det dock vara svårt att tolka dessa metodbeskrivningar. För att förenkla genomförandet följer här en guide hur man bör gå till väga för att uppfylla gällande metodbeskrivningar.

Välj metodbeskrivning

I Sverige finns två metodbeskrivningar för mätning av radon utgivna av Strålsäkerhetsmyndigheten, en för bostäder och en för arbetsplatser. Kommunen är tillsynsmyndighet för bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Lokaler för allmänna ändamål kan på ett hotell exempelvis vara reception, restaurang, konferensrum och gym. För dessa ska metodbeskrivningen för arbetsplats appliceras.
Hotellrum omnämns däremot inte i någon av metodbeskrivningarna. Om kommunen inte specifikt säger att de också ska ses som lokaler för allmänna ändamål bör de betraktas som lägenheter vilket innebär att metodbeskrivningen för bostäder ska appliceras. Baserat på denna gäller följande för att beräkna hur många radondosor som behövs för en mätning av hotellrum:

  • Samtliga hotellrum med markkontakt ska mätas
  • Utöver dessa ska minst 20 procent av hotellrummen mätas, vilket ska inkludera minst ett hotellrum per våningsplan
  • Använd minst två radondosor i varje hotellrum

Övriga personalutrymmen och allmänna utrymmen som nämnts ovan ska följa metodbeskrivningen för arbetsplatser. För att få en så bra kartläggning som möjligt rekommenderar vi på Radonova att man här använder den metodbeskrivning som tillhandahålls av IRMA (International Radon Measurement Association). Genom att följa den uppfyller man även Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.
Med IRMA:s metodbeskrivning beräknas antalet radondosor på följande sätt:

  • På botten/entréplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m² ska en ytterligare dosa placeras per 150 m².
  • På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m² ska en ytterligare dosa placeras per 200 m².
  • I källarplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m² ska en ytterligare dosa placeras per 150 m².

Enklare att göra rätt från början

Att följa IRMA:s metodbeskrivning kan medföra att det behövs fler radondosor jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Genom att använda den får man dock en tydligare överblick vad gäller förekomsten av radon på arbetsplatsen. Därmed får man också en mycket bättre kartläggning av de eventuella hälsorisker de anställda kan utsättas för. Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning av radonsituationen på arbetsplatsen blir också enklare att uppfylla. En annan fördel är att den som följer IRMA:s metodbeskrivning undviker tidsödande och kostsamma ommätningar om man behöver en mer specificerad kartläggning av områden med för höga radonhalter.
Om du har frågor kring ovan eller vill veta mer om hur en radonmätning genomförs på hotell är du välkommen att kontakta Radonovas experter.


Kontakta en radonexpert

Publicerad

november 12, 2020

Relaterade nyheter

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

mars 25, 2024

Välkommen till världens modernaste radonlaboratorium!

mars 11, 2024

Radonova inleder samarbete med distributör i Georgien

mars 06, 2024

Välkommen på öppet hus den 14:e maj!