Direktronik genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning. 

Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur de gjort för att uppfylla lagkraven och erbjuda medarbetarna en radonsäker arbetsplats.

Vad var bakgrunden till att ni såg behovet av att göra en radonmätning?

Vi ville veta att vi erbjuder en säker arbetsplats utan obehagliga överraskningar. Där är radonhalten i lokalen en faktor som vi nu kan utesluta.

Bra stöd hela vägen

Hur tycker du det gått att genomföra er radonmätning?

Vi fick ett bra och pedagogiskt stöd hela vägen – både i webbformuläret och i den medföljande instruktionen som exempelvis visar var man ska placera dosorna. Vi hade ett tiotal dosor att hålla reda på i olika typer av miljöer, från kontor och lagerlokaler till teknikrum. Dessutom är det bra att man kan ge dosorna egna beskrivningar i webbformuläret (så att man lätt hittar dem vid insamling). Vi använde S-formad ståltråd för att enkelt kunna hänga upp dosorna också på besvärligare platser. De fick också ett färgat band för att synas på lite avstånd.

Har ni kunnat använda radonmätningen ni genomfört i ert miljöarbete?

Vi har kommunicerat resultatet internt och det har uppskattats av våra medarbetare. Genom att mäta kan vi nu betrakta oss som radonfria.

Varför föll valet av leverantör på Radonova?

Radonova kan erbjuda en enkel helhetslösning. Dessutom är de experter på området och har gett ett tillförlitligt intryck. Det har också bekräftats i hanteringen av hela mätningen.

Till sist, har du något att säga till företag som ännu inte mätt radon på arbetsplatsen?

I dag är arbetsmiljöfrågor högt på agendan för många arbetsgivare. När hela processen är så enkel och tillförlitlig finns det heller ingen anledning att vänta med en radonmätning. Har man ett problem med radon behöver man kanske hantera det innan man gör andra åtgärder. Det sparar tid, pengar och hälsa för alla inblandade. Dessutom känns det förstås naturligt att följa lagen. Den finns ju där av en anledning.

Strålskyddslagen i korthet

Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.


Läs mer om radonmätning på arbetsplatser

Publicerad

juni 30, 2020

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024