Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar

Cramo genomför tids- och kostnadseffektiva radonmätningar

Cramo grundades år 1953 och är ett av Europas största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. Från sina cirka 90 depåer runt om i Sverige bedriver företaget uthyrning av professionella maskiner och relaterade tjänster. På varje depå finns en depåchef som ansvarar för verksamheten, samtidigt som arbetsmiljöarbetet bedrivs från en central avdelning. I det ingår bland annat att säkra företagets arbetsplatser från förhöjda radonhalter.

Säkra personalens arbetsmiljö

– I vårt systematiska miljöarbete ingår att följa de lagar och regler som finns. Att känna till radonsituationen på arbetsplatsen är något som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, strålskyddslagen och strålskyddsförordningen. Därför är det självklart för att oss att mäta radonhalten på våra depåer för att kunna göra en korrekt riskbedömning av radonsituationen och säkerställa att våra anställda har en god arbetsmiljö, kommenterar Charlotte Carlsson, QSE Developer, Cramo.

”Radonovas processer gör vårt arbete med radonmätning tidseffektiv och enkel”

– Med Radonovas nya beställningsformulär och webbportal är det enkelt för oss som är centralt ansvariga att arbeta tidseffektivt. Depåchefen som är på plats och kan sin verksamhet kan enkelt beställa och utföra en radonmätning. Samtidigt kan vi följa hur mätningen går på Radonovas ”Mina Sidor”. Genom att tillsammans med Radonova definiera hur processen ska gå till säkerställs att fakturering och rapportering av mätresultaten blir smidig och korrekt, avslutar Cramos Charlotte Carlsson.

Tillförlitlig kartläggning av radonhalterna är viktigt

Det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra en radonmätning på är att göra en ordentlig kartläggning med radondosor för långtidsmätning*. Påvisas radonhalter över referensvärdet 200 bq/m³ i någon mätpunkt ska det i den mätpunkten utföras en uppföljande mätning** under arbetstid med ett digitalt instrument. Visar det korrigerande årsmedelvärdet under arbetstid på radonhalter under 200 bq/m³ behöver ingen anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och det behöver heller inte vidtas några åtgärder. Det finns alltså mycket att tjäna på att utföra långtidsmätningen noggrant redan från början. På så vis kan man gå direkt till uppföljande mätningar och inte riskera att behöva utföra nya kompletterande långtidsmätningar.

*En långtidsmätning av radon ska pågå i minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april.

**En uppföljandemätning ska pågå under 7 dygn och utföras med ett digitalt instrument som är individuellt kalibrerat och har en tidsupplösning på högst 1 timme.

Frågan om radon på arbetsplatsen regleras i AFS 2018:1, strålskyddslagen (SFS 2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:10).


Ladda ner handbok för arbetsplatser

Publicerad

november 29, 2021

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024