Skip to main content
0

Välj rätt radonsensor för att optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor

I den här artikeln förklarar vi varför det är så viktigt att välja rätt radonsensor när man ska optimera ventilationen på arbetsplatser och skolor.

I fastigheter med ventilation kan radonhalten ofta variera kraftigt beroende på om ventilationen är i gång eller inte. Normalt sett är radonhalten betydligt lägre när ventilationen är påslagen. Beroende på ventilationssystemets utformning kan det samtidigt ta olika lång tid att få ner radonhalten till en nivå som inte utgör en fara för människors hälsa. För att kunna reglera och avgöra när ventilationen ska slås på eller av är det därför av största vikt att mäta med en radonsensor som kan reagera snabbt på förändringar i radonhalten.

Radonhalten uttryckt som 24 timmars medelvärde är inte tillräckligt

Tyvärr finns det en uppsjö av radonsensorer som visserligen är billiga men som inte håller måttet. Ett exempel är Airthings radonsensorer som bara har kapacitet att ange en radonhalt baserad på de senaste 24 timmarnas medelvärde. Om man försöker ställa in och optimera ventilationen baserad på resultatet från den typen av sensorer är risken stor att man låter ventilationen gå helt i onödan efter arbetsdagens slut, eller ännu värre, att man låter ventilationen starta upp för sent efter en helg eller annan period då arbetsplatsen eller skolan varit stängde under en längre tid. Utöver att dessa sensorer endast anger medelvärdet efter 24 timmars mätning är de heller inte individuellt kalibrerade vilket ökar risken för felmätning.

Elförbrukningen är också en faktor

Om målet är att optimera ventilationen så att radonhalten hålls på en acceptabel nivå under arbets- och skoltid samtidigt som elförbrukningen hålls nere måste man använda radonsensorer med halvledarteknik som baseras på högspänning. På så vis får man ett värde baserat på mindre än 40 minuters mätning. Fördelen är då att man tydligt ser se hur ventilationen påverkar radonhalten när systemet slås på respektive av. En sensor som exempelvis SPIRIT är designad för att erbjuda just den typen av funktionalitet. Den är dessutom individuellt kalibrerad vilket väsentligt minskar risken för felmätning.

Om du vill göra en tillförlitlig radonmätning som också ger underlag för att kunna ställa in ventilationen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt är rådet att inte bara gå på priset utan också se till kvalitet och prestanda. Det lönar sig alltid.

Optimera ventilationen, radonsensor SPIRIT

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.