Så gör du rätt när radondosor ska returneras

Av mars 31, 2020 april 2nd, 2020 Radonmätning

På Radonova strävar vi alltid efter högsta kvalitet i alla led. Därför vill vi lyfta fram vikten av att våra radondosor returneras på rätt sätt. För att undvika felaktiga analysvärden bör dosor av typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos och Duotrak) generellt sett inte returneras i förslutna plastpåsar. Om mättiden är kortare än 14 dagar bör de aldrig placeras i en försluten plastpåse för retur.

Anledningen till att dosorna ej bör placeras i förslutna plastpåsar är att radon adsorberas (”fastnar”) i plasten till dosorna och att detta felaktigt kan ge förhöjda värden motsvarande 10–20 procent om mättiden har varit kort.  Ju längre tid dosan ligger i den förslutna påsen desto högre blir avvikelsen. Det gäller särskilt om påsen är liten och ligger nära detektorn sett till volym.

– Det är sedan tidigare känt att man riskerar vissa avvikelser när dosor placeras i förslutna plastpåsar. Det framgår också i våra instruktioner att påsar ej ska förslutas vid retur. Det känns ändå viktigt att sprida informationen för att minska risken för fel. Det ska också sägas att risken för extra radonexponering vid transport i ej förslutna påsar i allmänhet är mycket låg i jämförelse med risken för extra exponering i förslutna påsar, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Källa:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

rapidos

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.