Areamätning vid radondosimetri

576 kr/dosa exkl. moms

I samband med att personal använder sig av radondosimetrar finns det ett stort värde i att samtidigt mäta radonhalten i de utrymmen de vistas i. På så sätt kan man enklare identifiera var någonstans personalen utsätts för mest radonexponering. Genom att beställa våra Radtrak2® radondetektorer kan en sådan areamätning genomföras under samma tidsperiod, normalt ett kvartal, som personalen bär radondosimetrar. Analys och rapportering sker sedan tillsammans med rapporteringen från radondosimetrarna.


Artikelnr: 510079 Kategori:

Så här beräknar du hur många radondosor som behövs

  • I samtliga rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn placeras minst en radondetektor
  • Om personal flyttar mellan 2 eller flera rum och befinner sig i dessa tillsammans mer än 4 timmar per dygn ska alla rum mätas
  • Rum under jord där personal vistas mer än 50 timmar per år ska mätas
  • För större lokaler placeras en radondetektor per 150 m2 på bottenplan och en radondetektor per 250 m2 på övriga våningsplan

Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondetektorer.

I priset per radondetektor ingår

  • 1st Radtrak2® radondetektor i lufttät påse
  • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium som anger radonhalt under mätperioden för de enskilda mätpunkterna/rummen
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Har du frågor kring areamätning i samband med radondosimetri?

Du kan alltid kontakta oss eller ringa på 018-56 88 00.