Skillnaden mellan radoninstrument för privat och proffesionellt bruk

I den här artikeln reder vi ut skillnaden mellan de radoninstrument som erbjuds privatpersoner och de instrument som professionella radonkonsulter använder. Instrument för privatpersoner brukar kosta 2 000 till 3 000 kronor medan instrument för professionellt bruk kan variera mellan 10 000 och 100 000 kronor beroende på användningsområde.

Grunderna för en radonmätning

Innan vi går in på skillnaderna är det viktigt att förstå den grundläggande principen för radonmätning. All typ av mätning av den radioaktiva radongasen baseras på att detektera den alfastrålning som uppstår när radongas och dess så kallade radondöttrar sönderfaller. Eftersom halveringstiden varierar stort mellan radongas och dess olika radondöttrar blir mätningen betydligt mer komplex jämfört med mätning av andra icke radioaktiva gaser. I det sistnämnda fallet behöver man inte ta hänsyn till olika halveringstider från gasers restprodukter.

De vanligaste skillnaderna

Vad skiljer då ett professionellt instrument och ett instrument för privat bruk? Generellt har instrument för privat bruk, exempelvis Airthings Wave Plus och Airthings View Plus, sämre känslighet och ger endast ett medelvärde för de senaste 24 timmarna. Det innebär att man inte ser den verkliga variationen av radonhalten timme för timme, vilket är det främsta syftet med ett instrument. Det finns dock undantag.

Radoninstrumentet EcoQube för privat bruk är ett sådant exempel. Detta instrument visar redan efter en (1) timme bättre än 80 % av det sanna värdet vid en radonhalt på 200 Bq/m³.

EcoQube, liksom andra instrument för privat bruk, skiljer sig dock från professionella instrument (till exempel loggern SPIRIT) på många andra områden. Individuell kalibrering saknas på instrumenten för privat bruk.

Man kan inte heller få ut ett energispektrum och därmed inte separera långlivade radondöttrar vid mätningen. Det ger en långsammare responstid vid snabba förändringar av radonhalten. Dessutom slutar de flesta instrument för privat bruk att mäta om strömmen eller uppkopplingen till Wi-Fi faller ifrån. Likaså ger dessa instrument sämre noggrannhet och ett större statistiskt mätfel p g a en mindre mätkammare. De kan inte heller ange mätosäkerheten.

För att genomföra en radonutredning vid förhöjda radonhalter och kunna avgöra vilken typ av radonsänkande åtgärder som ska genomföras krävs ett professionellt instrument. Om man som privatperson vill följa upp hur väl en radonåtgärd fungerar är dock ett radoninstrument för privat bruk fullt tillräckligt, men se då till att det kan registrera den verkliga förändringen i radonhalt timme för timme. Det kan exempelvis göras med EcoQube.

Om man som privatpersoner endast är intresserad av ett medelvärde för radonhalten under en längre tid, vilket speglar den verkliga hälsorisken med radon, ska i stället radondosor användas.

Olika typer av radoninstrument

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

EcoBlu - Radonmonitor för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.