Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024

De senaste åren har det skett betydande framsteg och förändringar inom området radon och radonmätning. Den osynliga och luktfria gasen som förekommer naturligt i marken har fått ökad uppmärksamhet på grund av dess potentiella hälsoeffekter. Radonova Laboratories, världens ledande aktör inom radonmätning, har här samlat de globala trenderna inom radonmätning och hur de förväntas påverka arbetet under det kommande året.

Fler arbetsplatsmätningar

Inom EU har fler och fler länder gjort aktiva insatser för att implementera BSS-direktivet från 2018 i de lagar och föreskrifter som berör strålsäkerhet. Ett ökat fokus på hälsosamma inomhusmiljöer har lett till att fler verksamheter inser vikten av att övervaka radonhalten också på arbetsplatsen. Många företag och offentliga verksamheter integrerar därför radonmätning som en del av den övergripande strategin för att främja hälsosamma arbetsmiljöer.

Teknologiska framsteg kommer fler till del

Teknologi och instrument som tidigare varit förunnade resursstarka proffsaktörer kommer bli mer tillgängliga för slutanvändare. Det sker bland annat mot bakgrund av att det blir vanligare med olika slags mätservice med instrument motsvarande de tjänster man i dag har med radondosor. Ett konkret exempel är Radonovas mätservice SPIRIT som nu är tillgänglig på flera marknader. Trådlösa och uppkopplade enheter/instrument har också gjort det möjligt att övervaka radonhalten i realtid. Utvecklingen ökar sammantaget användarvänligheten och effektiviteten när det gäller att hantera radonrisken.

Ökad medvetenhet och reglering

Globalt har medvetenheten om radonrisken ökat och fler länder inför regleringar och riktlinjer för att skydda invånarna. Mätning och rapportering av radonhalter blir samtidigt alltmer standardiserad och fastighetsköpare och hyresgäster efterfrågar ofta radonmätning som en del av en fastighetsbesiktning. Det ökar i sin tur trycket på fastighetsägare och byggindustrin att vidta åtgärder för att minimera radonexponering.

– Vår förhoppning är att myndigheterna generellt tar ett större ansvar för att informera om riskerna med radon. Det vi sett hittills är att det anslås alldeles för lite pengar för tillsyn och informationskampanjer. I många länder är det radonindustrin som får ta det huvudsakliga ansvaret för att upplysa befolkningen om riskerna med radon i bostäder och på arbetsplatser, kommenterar Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

Sammanfattningsvis visar de globala trenderna inom radonmätning på en ökad medvetenhet, teknologisk utveckling och ett bättre samarbete för att skapa säkrare och hälsosammare inomhusmiljöer. Genom att fortsätta investera i forskning, mer effektiva regleringar och utbildning kan offentliga och privata aktörer tillsammans arbeta för att skydda människor mot de hälsofarliga effekterna av radonexponering.


Läs mer om radonmätning på arbetsplatser

Publicerad

januari 09, 2024

Relaterade nyheter

juni 10, 2024

Vanda Jakabova har anslutit till Radonovas team av radonexperter

maj 27, 2024

Stort intresse när Radonova öppnade dörrarna

april 22, 2024

Öppet hus – träffa några av världens ledande radonexperter!

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen