Radonova kompletterar erbjudandet med EcoQube – smidigt radoninstrument för husägare och lägenhetsinnehavare

Radonova har fått generalagenturen i Europa för instrumentet EcoQube från Ecosense Inc. Avtalet innebär att Radonova kompletterar företagets breda portfölj av instrument för radonmätning ytterligare. Det nya instrumentet EcoQube riktar sig främst till privatpersoner som på ett enkelt sätt vill följa upp hur radonhalten förändras under dygnet.

– Vi är väldigt nöjda med att nu kunna erbjuda EcoQube. Det är det bästa konsumentinstrumentet i sitt slag och utmärkt för privatpersoner som vill följa upp hur radonhalten varierar vid en radonåtgärd eller förändring i ventilationen. EcoQube kan till exempel användas av villaägare som har installerat en så kallad radonsug och vill se effekten av en sådan när den är av- och påslagen, kommenterar Karl Nilsson, VD för Radonova Laboratories.

– Samtidigt som EcoQube är ett mycket bra verktyg som fyller en god funktion ersätter instrumentet inte långtidsmätningar som ger ett noggrant ackumulerat årsmedelvärde. Det är fortfarande den typen av mätning som krävs för att man ska kunna se vilken långsiktig hälsorisk som eventuellt föreligger. Här krävs det fortfarande att man placerar ut radondosor enligt nationella metodbeskrivningar, fortsätter Karl Nilsson.

EcoQube gör det möjligt för privatpersoner att se dygnsvariationer

Till skillnad från andra radoninstrument för privatpersoner gör EcoQube det möjligt att se variationen i radonhalten under ett dygn med en timmes sann tidsupplösning. Andra vanligt förekommande instrument klarar inte detta.

EcoQubes diffusionstid på 10 minuter är mycket bra och redan efter 1 timma visar instrumentet bättre än 80 % av det sanna värdet vid radonhalten 200 Bq/m³, vilket är att jämföra instrument för konsumentmarknaden som kräver 24 timmar för att nå samma precision. Detta visar bl a ett oberoende test av EcoQubes radondetektor som gjorts av University of Kansas.

– Vill man se förändringar av radonhalten timme för timme krävs en känslig och snabb radondetektor vilket EcoQube bevisligen är, kommenterar Dag Sedin, radonexpert på Radonova Laboratories.

EcoQube skiljer sig dock från proffsinstrument eftersom individuell kalibrerings saknas. Man kan heller inte kan få ut ett energispektrum och därmed inte separera långlivade radondöttrar vilket ger en långsammare responstid vid snabba förändringar av radonhalten. Man bör även vara observant på att instrumentet slutar att mäta om strömmen eller uppkopplingen till Wi-Fi faller ifrån.

Radonova lanserar EcoQube i Europa under februari-mars 2022.

Kort om EcoQube

  • Första mätresultatet erhålls inom 10 minuter och ett tillförlitligt resultat inom en timme, jämfört med andra instrument som kan ta upp till ett dygn.
  • Mer exakt än andra instrument för hemmabruk med en branschledande radonmätningskänslighet på 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³ (30 gånger känsligare än branschstandard för radoninstrument för hemmamiljö).
  • Instrumentet ger en statistisk onoggrannhet vid en timmas medelvärdestid som är bättre än +-15 % (@ 200 Bq/m³, 1 std avv)
  • Wi-Fi ansluten – instrumentet ansluts enkelt till Wi-Fi-router i hemmet. Ingen övrig trådlös utrustning behövs.
  • Smartphone App (Android, iOS) gör det möjligt att övervaka radonhalter i realtid var som helst, när som helst.
  • Kompakt och enkel kubdesign, passar i handflatan. Det rena och moderna utseendet gör instrumentet enkelt att placera i hemmet.
  • Idealisk lösning för att följa upp hur radonhalten varierar efter en radonsänkande åtgärd eller förändring i ventilationen.

Beställ EcoQube här

Publicerad

mars 22, 2022

Relaterade nyheter

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 24, 2024

Kan radon göra ett hus obeboeligt?