Radonlogger: SPIRIT vs Robin2

På senare år har Radonova utvecklat och lanserat ett flertal avancerade radoninstrument och radonlogger. Bland dessa finns radonsensorerna SPIRIT och Robin2. Den enskilt största skillnaden är att SPIRIT lagrar all data i molnet och skickar data trådlöst. För användarna innebär det bland annat att man kan använda smarta analysfunktioner på Radonovas ”Mina sidor” och att all data kan laddas ner till en egen server via API-uppkoppling.

Till skillnad från Robin2 kan SPIRIT mäta temperatur, fukt och lufttryck. En annan viktig skillnad sett till funktion är att SPIRIT sparar varje mätpunkt i två månader. Vad gäller användningsområden är SPIRIT det bästa alternativet vid arbetsplatsmätningar. Om man däremot önskar integrera sensorn med annan utrustning med direktstyrning via kabelanslutning är Robin2 det bästa alternativet.

Radonloggers har olika egenskaper sett till teknik och funktion

– SPIRIT är vår mest avancerade sensor och har ett mätområde på 1-100 000 Bq/m³. Instrumentet lagrar ett komplett energispektrum var 10:e minut som analyseras på vår applikationsserver direkt när data kommer in. Genom spektrometerfunktionen kan den kortlivade radondottern Po-218 separeras från den långlivade radondotter Po-214. På så vis förbättras responstiden radikalt. Genom analys på vår server kan uppgraderingar av programvaran göras med automatik samtidigt som det är möjligt att upptäcka instrumentfel genom vår automatiserade felsökning. För att på ett enkelt sätt bevaka radondata från SPIRIT kan man bygga upp dashboards som gör att flera sensorer kan övervakas i samma fönster via datorn eller mobiltelefonens webbläsare, förklarar Dag Sedin, certifierad sakkunnig inom radon.

– Robin2 radonlogger är utvecklad för inbyggnad i styrsystem. Den är optimal för att styra ventilation direkt genom en utsignal på 1-10V DC som är direkt proportionell mot radonhalten i givet intervall. Robin2 har inbyggda algoritmer som känner av ej statistiskt signifikanta förändringar av radondata och stabiliserar utsignalen vilket gör det lättare att styra ventilationssystemet. Robin finns som standard i 1-400 Bq/m³ och 1-4000 Bq/m³. Det går också att beställa kundanpassade versioner med ett eget unikt mätintervall, avslutar Dag Sedin.


Läs mer om SPIRIT och Robin2

Publicerad

February 07, 2023

Kategori(er)
Generellt