Nätverksträff arbetar för att lyfta radonfrågan i Österrike

Den 3 till 4 oktober var det dags för den tredje upplagan av ”Treffen des Radon-Netzwerks Österreich“. Det återkommande evenemanget som genomfördes i Salzburg syftar till att skapa en naturlig mötesplats för myndigheter, forskare, privata aktörer och andra intressenter med koppling till radonfrågan. Bland de medverkande fanns även Tryggve Rönnqvist och Patrik Nöteberg från Radonova.

– När det finns många olika parter, ansvarsområden och intressen kan radonfrågan bli relativt komplex. Även om man i Österrike inte kommit lika långt som i en del andra länder finns det samtidigt en god vilja att föra upp radonfrågan på dagordningen. Det här evenemanget är därför en viktig komponent som kan bidra till att driva utvecklingen framåt, kommenterar Radonovas Patrik Nöteberg.

Även den österrikiska folkhälsomyndigheten AGES fanns på plats. AGES har, förutom myndighetsrollen, också en kommersiell sida där de i samarbete med Radonova erbjuder radonmätningar för arbetsplatser och bostäder.

– En intressant aspekt är att AGES på uppdrag av det ansvariga österrikiska ministeriet (BMK) genomför kostnadsfria radonmätningar för privatpersoner. Den typen av statligt subventionerade kampanjer kan givetvis hjälpa till att sänka tröskeln för mätningar och bidra till ökad kunskap om den rådande radonsituationen. De årliga kampanjerna har fått mycket god respons från befolkningen och det är många som vill medverka. Här har vi stor nytta av vårt kraftfulla IT-stöd som möjliggör en enkel hantering och distribution också vid storskaliga mätningar, fortsätter Patrik Nöteberg.

Saneringar en viktig punkt

Frågan om saneringar var en viktig punkt på agendan. Bland annat höll Colin Dumais från Radon West i Kanada en presentation om storskaliga saneringsprojekt (”Overview of the Canadian Radon Mitigation Methodology”).

– Saneringsarbetet är förstås en central del i det här sammanhanget. När man dokumenterat förhöjda radonvärden är det naturligtvis viktigt att åtgärden blir så effektiv som möjligt. Här är det särskilt viktigt att dela kunskap och erfarenhet med fler och Colin Dumais gav en mycket intressant presentation om erfarenheterna från Kanada, kommenterar Radonovas Tryggve Rönnqvist.

Besök i saltgruva avslutade

Evenemanget avslutades med en utflykt till en berömd lokal saltgruva med anor från antiken. Den här typen av ”visningsgruvor” är en stor turistattraktion i Österrike men också en radonbelastad arbetsplats. Därför fick Radonova och övriga utställare tillfälle att demonstrera sina instrument djupt nere i berget.


Läs mer om Radonova

Publicerad

oktober 10, 2023

Kategori(er)
Generellt

Relaterade nyheter

juli 01, 2024

Radonova önskar alla en riktigt skön sommar!

juni 25, 2024

Radonprojekt engagerar högstadieelever och kopplar NO till vardagen

juni 10, 2024

Vanda Jakabova har anslutit till Radonovas team av radonexperter

maj 27, 2024

Stort intresse när Radonova öppnade dörrarna