Mätsäsongen börjar – ta reda på radonhalten i hem och på arbetsplatser

Den 1 oktober börjar säsongen för radonmätning i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om men om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den mellan 1 oktober och 30 april.

Genom en till stora delar digitaliserad process är det i dag enkelt att genomföra en mätning i bostaden eller på arbetsplatsen. Från att beräkna antal dosor till att hantera instruktioner och rapportering.

– Vi ser ett ökat intresse för radonmätning, både på arbetsplatser och i bostäder. Fler och fler inser också att en radonmätning varken behöver vara komplicerad eller dyr. På bara några år har mätning, analys och rapportering utvecklats på ett väldigt rationellt och kostnadseffektivt sätt. Många blir förvånade över hur smidigt det är och ångrar att de inte genomfört en radonmätning tidigare, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Radon vanligt på arbetsplatser

Under sommaren har ett stort antal medier uppmärksammat att många av landets arbetsplatser har radonhalter över det hygieniska gränsvärdet (200 Bq/m³). Vid radonmätning av cirka 6 000 svenska arbetsplatser hade drygt en tredjedel (34 procent) en radonhalt över gränsvärdet. För att hjälpa fler arbetsgivare att genomföra en säker radonmätning har Radonova tagit fram en kostnadsfri handbok som gör det enkelt att mäta radon på alla typer av arbetsplatser.

– På många arbetsplatser har radonfrågan fått förnyad aktualitet. Med tanke på att lagen sedan drygt fem år säger att landets arbetsgivare ska mäta och känna till radonhalten på arbetsplatsen är det glädjande att fler vill ha full koll i radonfrågan. De flesta människor tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. Det gör det angeläget att mäta radon för att vid behov kunna åtgärda förhöjda radonhalter, fortsätter Karl Nilsson.

Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt?

Vid en radonmätning är det i de flesta fall nödvändigt att få fram ett årsmedelvärde.För flerbostadshus som bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser är det till exempel krav på att den första mätningen ska genomföras under två månader mätning för att få ett årsmedelvärde.

Årsmedelvärdet för radon är viktig ur flera aspekter. Inte minst för att det är den långvariga exponeringen av radon som kan orsaka lungcancer. Radonhalten kan också variera kraftigt under dygnet och under olika dagar. En mätning som genomförs under några dygn ger en bra nulägesbild men fångar inte upp årstidsvariationer i radonhalten. Radonova kan här erbjuda två till sju dagars mätning med en unikt hög kvalitet som ger en mycket bra indikation. Trots det bör man alltså följa upp med en långtidsmätning under eldningssäsongen. Detta för att få en tillförlitlig bild av vilka eventuella risker man utsätts för när man vistas i den aktuella miljön.

Anlita endast ackrediterade laboratorier

En felaktigt uppmätt radonhalt kan leda till att man vistas i en inomhusmiljö med förhöjda radonhalter i tron att man inte är i fara. För att försäkra sig om en säker mätning bör radondosor alltid köpas från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025. Då säkerställer man en korrekt mätning och får ett resultat som går att lita på.

Därför mäts radon på arbetsplatser och i bostäder

Radon är en hälsorisk som efter rökning är den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Se filmen om hur vi tillverkar våra radondetektorer»

Ladda ner Radonovas handbok om radonmätning på arbetsplatser här»

Ladda ner Radonovas handbok om radonmätning i flerbostadshus här»

Båda handböckerna är kostnadsfria.

Publicerad

september 19, 2023

Kategori(er)
Generellt

Relaterade nyheter

april 08, 2024

Radonmätning – nu en snabb och enkel del av överlåtelsebesiktningen

mars 25, 2024

Välkommen till världens modernaste radonlaboratorium!

mars 11, 2024

Radonova inleder samarbete med distributör i Georgien

mars 06, 2024

Välkommen på öppet hus den 14:e maj!