Kalkylatorprojekt förenklar arbetet med tillförlitliga radonmätningar

Inför en radonmätning är det viktigt att snabbt och säkert kunna beräkna hur många radondosor som behövs för att kunna genomföra en tillförlitlig mätning. Svante Sundberg har varit ansvarig för att ta fram Radonovas nya kalkylator som ska hjälpa kunderna att genomföra effektiva och säkra radonmätningar. Vi har träffat Svante som studerar civilingenjörsprogrammet med inriktning system i teknik och samhälle på Uppsala universitet.

Hur såg upprinnelsen till projektet ut?

Min inriktning är mot IT-system och jag har ett stort intresse för systemutveckling och programmering. Då jag tidigare arbetat på Radonova efter gymnasiet och även skrivit en uppsats i företagsekonomi i samarbete med Radonova hade jag en naturlig ingång på företaget. I det här fallet såg jag en möjlighet till ett extrajobb där jag kan använda min kunskap och mitt intresse för teknik och hållbarhet. Vi kom snabbt överens om att kalkylatorprojektet skulle vara ett separat delprojekt som jag ansvarade för.

Varför är kalkylatorn viktig för Radonovas kunder?

Kalkylatorn är ett effektivt sätt att beräkna ett korrekt antal radondosor inför en mätning. Kalkylatorn utför sina beräkningar baserat på de riktlinjer som gäller vid en mätning och kommer alltid göra samma korrekta beräkningar. Vid en manuell beräkning finns alltid risken för mänskliga misstag som kan leda till ogiltiga mätningar. Vid större mätningar av arbetsplatser och flerbostadshus kan det också bli tidskrävande att räkna ut antalet dosor manuellt.

Radonova kan också dra stor nytta av kalkylatorns effektivitet. Även om medarbetarna har bra koll på hur beräkningen bör gå till så kan de spara mycket tid när man snabbt behöver beräkna antalet dosor för olika typer av mätningar.

Kan du ge exempel på när kalkylatorn underlättar för exempelvis företag eller föreningar?

Vid mätningar i olika slags föreningar och bostadshus är det ett flertal regler och riktlinjer att ta hänsyn till när man vill utföra en giltig radonmätning. Även antalet dosor är ofta fler än vid till exempel villamätningar och beräkningarna kan växa i omfattning. I det läget kan det snabbt bli krångligt att sitta med en Excel-fil och räkna ut antalet dosor för alla ytor och lägenheter. I dessa fall underlättar verkligen kalkylatorn. Det är även lätt att göra en ny beräkning om det är så att förutsättningarna för mätningen skulle förändras. Slutligen går det även bra att spara ner sitt resultat som en PDF. Den kan sedan användas längre fram, exempelvis om man vill be om en offert.

Hur viktigt är det att företag öppnar dörren för studenter att ta sig an projekt av det här slaget?

För mig har det varit både roligt och lärorikt att få komma ut och prova att arbeta ”på riktigt” inom det område som jag faktiskt studerar. Radonova har varit väldigt generösa när det kommit till att ge mig frihet under projektets gång. De har tillåtit mig att arbeta under ett stort eget ansvar. Det har gynnat mig väldigt mycket då jag själv har fått reflektera kring olika lösningar samtidigt som jag ansvarat för att driva arbetet framåt. Och när jag behövt bolla idéer har det alltid funnits någon som kunnat ställa upp med erfarenhet och råd.

Jag är väldigt tacksam att jag fått möjligheten att arbete med kalkylatorn hos Radonova. Det har gett mig ett ökat intresse för rollen som utvecklare och samtidigt utrustat mig med en verktygslåda av olika färdigheter som jag är säker på kommer till användning i framtiden.


Radonmätning i flerbostadshus

Radonmätning på arbetsplatser

Publicerad

October 17, 2023

Kategori(er)
Generellt