Ackreditering högt på dagordningen vid GARRM

Radonova deltog nyligen vid den 16:e upplagan av GARRM. Evenemanget som genomfördes i Prag är en internationell workshop med inriktning på de geologiska aspekterna av radonriskkartor. I år gav Radonova en föreläsning på temat ackreditering samt en uppdaterande föreläsning om ”radon action plans” i Europa.

På plats fanns bland andra Radonovas José-Luis Gutierrez Villanueva och Zuzanna Podgorska. Zuzanna Podgorska höll en presentation med fokus på vikten av att identifiera vilken ackreditering en mättjänst omfattas av samt att noga utvärdera de osäkerheter som kan finnas vid olika slags mätningar. Bland annat beskrevs två olika tillvägagångssätt för att utvärdera osäkerheten i radonmätning med hjälp av passiva radondetektorer.

– Historiskt har frågan om ackreditering inte alltid varit prioriterad när det gäller radonmätning. Allt fler börjar dock se vikten av att kunna garantera kvaliteten på en radonmätning, bland annat genom att det aktuella laboratoriets mätprocesser regelbundet kontrolleras av oberoende organisationer, säger Radonovas José-Luis Gutierrez Villanueva.

Med ackrediterad radonmätning menas att man genomför en mätning med radondosor från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 samt följer de instruktioner som medföljer dosorna. En ackreditering enligt laboratoriestandarden ISO/IEC 17025 sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten, d.v.s. det ställs krav på kvalitetssystem och kompetens. Notera att en ackreditering kan avse olika mätmetoder. Därför är det viktigt att kontrollera vilka typer av mätningar som ett laboratorium är ackrediterat för. Radonova är till exempel ackrediterat för mätningar av både inomhusluft och vatten.


Läs mer om Radonova

Publicerad

October 30, 2023

Kategori(er)
Generellt