Mallar

Excelfil för mätning i minst 20 lägenheter

Bra att tänka på vid urval av lägenheter

  • Mätning bör ske i samtliga lägenheter med markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden
  • Mätningarna bör täcka minst 20% av resterande lägenheter, dock minst en lägenhet per plan
  • Sprid mätningarna över hela huskroppen och kontrollera att lägenhetens ventilation fungerar som det är tänkt
  • I varje lägenhet ska det placeras minst 2 stycken detektorer.

När mätningen ska avslutats

  • Packa ner samtliga detektorer i en kartong och bifoga excelfilen i mejl till oss.
  • Detektorerna skall skickas tillbaka till Radonova Laboratories omgående.

Uppföljande radonmätning i lägenheter

EcoQube - Radoninstrument för villor & lägenheter

2 232 kr

Beställ här