Vad fick dig att ta beslutet om att genomföra en radonmätning?