Vad fick er att ta beslutet om att genomföra en radonmätning?