Radonmätning under arbetstid med Duotrak radondosa

från 616 kr exkl. moms

Med Duotrak® kan du enkelt själv mäta radonhalten på arbetstid när du fått förhöjda värden vid en årsmedelvärdesmätning. Genom att mäta halten på arbetstid blir det enklare att bedöma vilken risk anställda utsätts för.

Mätningen görs normalt under 3 veckor och i efterföljande analysrapport anges radonhalten både för arbetstid och icke arbetstid. Resultatet av mätningen, skickas sedan via mail till dig inom en vecka. Som ett alternativ till Duotrak® kan du använda SPIRIT radonlogger. Den är lite dyrare, men mätningen kan genomföras på en vecka och det kräver mindre manuellt arbetet eftersom du inte behöver stänga av och sätta på radondosorna under arbetsdagarna.

Notera att innan en radonmätning på arbetstid görs ska du alltid ha genomfört en ackrediterad årsmedelvärdesmätning.

Nollställ

Artikelnr: 510044 Kategori:

Duotrak har ett unikt stort mätområde eftersom den kan mäta radonhalter från så lågt som 60 Bq/m³ till så hög som 150 000 Bq/m³ under en 3 veckorsperiod med mycket hög noggrannhet. Mätningen är ackrediterad och uppfyller ISO 17025 och ISO 11665-4: 2012.

I priset för radonmätning under arbetstid ingår

  • 1st Duotrak® detektor i lufttät påse
  • Returporto
  • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
  • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 200 dosor ber vi dig fråga efter offert.

Hur många detektorer behövs det?

Duotrak® detektorer placeras i de lokaler och platser där man erhållit ett årsmedelvärde över referensvärdet på 200 Bq/m³ vid tidigare mätningar. Om du är osäker på hur många detektor som behövs kan utgå från följande riktlinjer för att beräkna antal detektorer:

  • radondosor ska placeras i de rum där personer tillbringar mer än 4 timmar dag samt källare där personal vistas mer än 50 timmar per år
  • för större rum och lokaler i bottenvåning eller källare ska en radondosa placeras var 150 m²
  • för större rum och lokaler på övriga våningar ska en radondosa placeras var 250 m²
  • minimum två radondosor ska användas per huskropp och våningsplan

Instruktionerna baseras på en guideline från IRMA och uppfyller nationella krav. Om du har frågor hör gärna av dig till oss.

Hur görs radonmätning under arbetstid?

Mätningen ska pågå minst i 3 veckor. Detektorn har två position, ON och OFF. Under arbetstid ska detektorn vara i ON position och under icke arbetstid ska detektorn vara i OFF position. Man skiftar position genom att vrida toppen på detektorn. Man ska sedan logga antal timmar detektorn sammanlagt har varit i ON position från startdatum till slutdatum av mätningen. Dessa uppgifter lägger du sedan enkelt in vår på webplattform Radonline. Efter avslutad mätning skickas detektorerna åter till oss. När detektorerna analyserats erhåller du resultatet via mail. Analysrapporten kommer visa radonhalten för både arbetstid (ON position) och för icke arbetstid (OFF position) samt den totala radonhalten under mätperioden.