Radonmätning på arbetsplats

från 299 kr exkl. moms

Vi gör det enkelt för er att göra en radonmätning.

Beställ våra Radtrak3® radondosor och gör en tillförlitlig långtidsmätning av radon under minst 2 månader som ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april). Resultatet av mätningen, en ackrediterad rapport, skickas via mail till er inom en vecka efter att ni returnerat radondosorna.

Radtrak3® kan mäta ner till 20 Bq/m3 vilket är av stor betydelse om man ska använda mätresultaten vid t ex BREEAM certifiering.

När ni anger antalet byggnader får ni en instruktionsblankett som ger en unik rapport per byggnad efter analys. Dosorna fördelas av er i de olika byggnaderna.

Rensa

Artikelnr: 200126 Kategori:

Så här beräknar du hur många radondosor som behövs

  • På botten/entréplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.
  • På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 200 m2.
  • I källarplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.
Behöver du hjälp med att räkna hur många radondosor du behöver till din arbetsplats?

Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondosor. Genom att följa denna metodbeskrivning uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för orienterande mätning av arbetsplatser.

Instruktionerna ovan kan medföra fler radondosor per område jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens. Genom att använda dessa får man dock en tydligare översyn av radonsituationen på arbetsplatsen och därmed mycket bättre kartläggning av de hälsorisker till följd av radon de anställda kan utsättas för. En annan fördel är att de bidrar till minskad tidsåtgång för hela mätprojektet genom att undvika kostsamma ommätningar när man ska kartlägga områden med för höga radonhalter.

Om du vill göra en mätning efter eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) rekommenderar vi en korttidsmätning av radon med våra Rapidos® radondosor för att ta reda på den ungefärliga radonhalten. En godkänd årsmedelvärdesmätning med Radtrak3® kan sedan göras under kommande eldningssäsong om det krävs.

I priset per radondosa ingår

  • 1st Radtrak3® radondosa i lufttät påse
  • Returporto
  • Analys och mätrapport från vårt ackrediterade laboratorium
  • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning
  • Årsmedelvärdesuppskattning för de enskilda mätpunkterna
  • Inloggningsuppgifter så att du snabbt får möjlighet att ta del av analysresultaten på vår webb
  • Telefonsupport om du önskar hjälp

Vid beställning av fler än 200 dosor ber vi dig fråga efter offert.

Har du frågor kring radonmätning på arbetsplatser, offentliga lokaler eller skolor?

Du kan alltid kontakta oss eller läsa mer under frågor och svar.