Om oss

Radonova – Världsledande inom radonmätning!

Med vårt moderna laboratorium i Uppsala är vi världsledande vad gäller mätning av radon, med kunder i över 80 länder. Vi är runt 30 personer som arbetar inom produktion, analys, försäljning, support och forskning/utveckling. Vi arbetar utifrån ett kundorienterat perspektiv, och vår målsättning är att alltid överträffa dina förväntningar vad gäller kvalitet, service och bemötande.

Bakgrund

Radonova, tidigare Landauer Nordic AB och Gammadata Mätteknik AB, grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan, då en grupp forskare vid Uppsala universitet fick i uppdrag av Sveriges regeringen att mäta det radioaktiva nedfallet i och utanför Sverige. Radonova har mätt radon i större skala sedan 1989 och är även medlemmar i Svensk Radonförening.

Radonova är ett företag inom Lagercrantz Group.

Kvalitet

Miljö