Skip to main content
0

Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför gjort en handbok som ska göra det enklare för ansvariga att genomföra säkra radonmätningar. Med det vill vi också bidra till att boende inte utsätts för onödiga hälsorisker.

Handboken riktar sig till både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som ska utföra en radonmätning. Boken ger en översiktlig bild av regelverket och de metodbeskrivningar för radonmätning som finns. Läsaren får också tydliga och enkla tips hur en radonmätning genomförs steg för steg. Från beräkning och beställning av radondosor till utplacering, tolkning av mätresultat och rapportering. Handboken ger även en översiktlig bild av hur förhöjda radonhalter kan åtgärdas och vad man bör tänka på vid nybyggnation.

– Med en handbok vill vi erbjuda fler enkel tillgång till grundläggande information om radon och radonmätning. Genom att beskriva de viktigaste delarna i genomförandet stegvis och komplettera med våra vetenskapliga och praktiska erfarenheter vill vi visa att en tillförlitlig radonmätning inte behöver vara komplicerad, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

– Som i många andra sammanhang är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Vår handbok gör inte läsaren till expert men den kan vara ett bra stöd för alla med ansvar för radonfrågan. Det är särskilt viktigt då det enda sättet att ta reda på vilka radonhalter som finns i ett flerbostadshus är att genomföra en radonmätning, avslutar Karl Nilsson.

Därför mäts radon i flerbostadshus

Radon är en hälsorisk som efter rökning är den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör radonmätning ske vart 10:e år eller i samband med ombyggnader. Det är miljöförvaltningen hos kommunen som ansvarar för tillsynen och i många fall utgår vite om radonhalter inte rapporteras in.

För befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är referensnivån 200 Bq/m³. För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m³. För ytterligare referensnivåer och gränsvärden hänvisas till www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

Den nya handboken är gratis och kan laddas ner här»

Radonova, handbok, radonmätning i flerbostadshus

Join the discussion 2 kommentarer

 • Kurt Nordén skriver:

  Jag bor i en bostadsrättsförening i Sollentuna. Brf Märtas Berså. Jag representerar styrelsen. Ni har på uppdrag av Bonava mätt radonhalten i 19 av våra 104 lägenheter. Mätningar utfördes under tidsperioden 2020-10-21 till 2021-04-01. Mätningarna utfördes inte i någon lägenhet i de nedersta våningarna. En anledning till detta kan vara att boende inte hade flyttat in i dessa lägenheter vid denna tidsperiod.
  Medelvärdet från de utförda mätningarna var på 30 – 50 Bq/m3.
  Jag vill nu att ni definierar ordet lägenheter med markkontakt.
  Våra lägenheter på det nedersta planet finns en halv trappa upp i fastigheten. Under dessa lägenheter finns, undercentral, fläktrum, elcentral, cykelrum och förråd. Dessa utrymmen ventileras med till – och frånluft från samma luftbehandlingsaggregat som betjänar lägenheterna i våning 1 till och med 7.
  De nedersta lägenheterna har uteplatser på innergården men innergården är inte marken i den bemärkelsen. Under innergården finns en betongplatta som utgör taket till garaget under fastigheten. Garaget, samt ovan nämnda förråd med mera står i sin tur på en hel betongplatta. Vår brf har fått ett föreläggande från Miljö – och Hälsoskyddsinspektören att mäta i samtliga nedersta lägenheterna plus ett antal fler.

  • Erica Hall skriver:

   Hej Kurt!

   Ber om ursäkt för sent svar! Enligt metodbeskrivningen från SSM definieras lägenheter med markkontakt på följande sätt: utrymmet som är beläget direkt på bottenpatta eller ovan kryputrymme. Dock är kommunen tillsynsansvarig och är de som kan ha andra synpunkter om hur en mätning ska gå till. Som tillsynsmyndighet ställer kommunen krav på fastighetsägaren, i det här fallet er bostadsrätts­förening, så i ert fall får ni ha en dialog med er Miljö – och Hälsoskyddsinspektör som har gett er det föreläggandet.

   Mvh Radonova

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.