Mät radonhalten i era fastigheter som BRF

Fyll i information om er fastighet i kalkylatorn för att beräkna antalet mätpaket som Radonova rekommenderar för att utföra en ackrediterad långtidsmätning som ger ett giltigt underlag till kommunen.

Välj antal huskroppar

1