Mät radonhalten på er arbetsplats

Fyll i information om er arbetsplats i kalkylatorn för att beräkna antalet dosor som behövs för att utföra en ackrediterad långtidsmätning.

Antal källarrum
Antal rum på bottenplan
Antal övriga plan
  • Källarum: rum där personal vistas mer än 50 timmar per år.

  • Rum på bottenplan: rum där personal vistas mer än 4 timmar per dag.

  • Övriga plan: övriga våningsplan på arbetsplatsen där någon anställd vistas med än 4 timmar per dag (exklusive källarplan & markplan).