Skip to main content
0

Viktigt att kalibrera för att mäta rätt radonhalt

Av april 27, 2021april 29th, 2021Mätteknik

I Sverige och flera andra länder finns det krav på att ett radoninstrument kalibreras en gång per år. Detta är viktigt eftersom många instrument saknar en kvalitetsfunktion för att avgöra att det fungerar som det ska.

Varför kalibrera?

Radoninstrument bygger på principen att på något sätt mäta alfastrålningen från radon och dess radondöttrar i samband med dess sönderfall. Professionella instrument som exempelvis ATMOS gör det genom att spara ett energispektrum. På så vis kan man se vilken alfastrålning som kommer från sönderfall av radongasen respektive radondöttrarna. Detta är dock inte möjligt på enklare radoninstrument som mäter alfastrålning från alla radondottersönderfall utan att kunna separera dem. Det enda sättet att veta att dessa mäter rätt är genom funktionstest med olika parametrar som påverkar, till exempel temperatur, fukthalt och lufttryck samt kalibrering mot en känd radonkälla i en kalibreringskammare.

Funktionskontroll innan kalibrering

Innan man gör en kalibrering av instrumentet är det viktigt att göra en servicekontroll. Annars kan en kalibrering lätt vara bortkastade pengar. En bakgrundsmätning är exempelvis mycket viktig eftersom de flesta radoninstrument inte kan separera den långlivade kontamination som sker när den alfastrålande sönderfallsprodukten Po-210 byggs upp efter en lång tids användning av ett instrument. Det gör att bakgrundens inverkan är olika beroende på radonhalten, om den inte kan subtraheras i instrumentet.

Ställ krav på din leverantör

Vissa billigare instrument är överhuvudtaget inte designade för att kalibreras individuellt. Det innebär att man i praktiken måste köpa ett nytt instrument varje år om det ska bli korrekta mätresultat. Det är sällan en bra affär.

Kräv därför alltid kalibreringscertifikat från tillverkaren eller begär en certifierad kalibrering från leverantören. Som radonkonsult bör du alltid låta genomföra en årlig kalibrering av dina instrument. Om du som fastighetsägare anlitar en radonkonsult, kräv att få se det senaste kalibreringscertifikatet för de instrument som ska användas. Det är också viktigt att kontrollera att leverantören du köper instrumenten ifrån har en organisation som kan hantera kalibrering och eventuell service. Detta är tyvärr ingen självklarhet.

Radonova erbjuder en komplett funktionstest i samband med servicekontroll och kalibrering. Vi erbjuder även en trygghetsgaranti som innebär att ditt instrument inte bara är kalibrerat utan även har den funktionalitet som förväntas av enheten i hela mätområdet.

– Att arbeta med radonmätning kräver precision och hög kvalitet i alla led. Här ser vi att kalibrering ibland är ett eftersatt område. Det är vanskligt och riskerar i förlängningen mätresultaten och människors hälsa. Med tanke på att det är viktigt med ett kalibrerat instrument för att få tillförlitliga resultat, vill vi uppmana alla som arbetar med radoninstrument att säkerställa kvaliteten med en regelbunden servicekontroll och kalibrering, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Radonova, kalibrera

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.