Uppföljande radonmätning på arbetsplatser

2690:- exkl. moms. per mätpunkt

SPIRIT mätjänst – 7 dagars mätning

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för arbetsplatser ställer krav på uppföljande mätningar vid radonhalter över 200 Bq/m³. Radonovas mättjänst med den elektroniska radondetektorern SPIRIT är anpassad för uppföljande mätningar på arbetsplatser och i skolor.

Vid mätningen fås det korrigerade årsmedelvärdet under arbetstid vid respektive mätpunkt. Om detta ligger under referensvärdet på 200 Bq/m³ ersätter det värdet från den tidigare långtidsmätningen. I sådant fall behöver inte heller radonsänkande åtgärd eller anmälan till SSM göras.

Mättjänsten uppfyller kraven i SSM:s metodbeskrivning. Detta innebär bl a att de elektroniska radondetektorerna är individuellt kalibrerat och justerad samt har en tidsupplösning på under en time. Den uppföljande mätningen ska ske under 7 dygn och ska innehålla minst 5 arbetsdagar.

Så här går det till

1. Du beställer en Spirit-mättjänst för varje mätpunkt med radonhalter över 200 Bq/m³.

2. Vi skickar enheten till dig eller din slutkund och placeras därefter ut på respektive mätpunkt.

3. Uppgifterna registreras på Mina sidor där du enkelt kopplar ihop enheten med dosan från långtidsmätningen.

4. Du mäter under 7 dygn varav minst 5 ska vara arbetsdagar.

5. Efter 7 dygns mätning återsänds enheten till Radonova i samma emballage som leverans kom med. Du använder returfraktsedeln som Radonova bifogat.

6. Inom 2 dagar från att Radonova mottagit mätenheten mailar vi en rapport per mätpunkt där vi redovisar det uppskattade årsmedelvärdet under arbetstid. Vi presenterar dessutom en graf så du kan se variationen i radonhalt under mätperioden.

Radonovas mättjänst ger dig

 • Uppföljandemätning utifrån SSM metodbeskrivning
 • Enkel hantering via Radonovas Mina sidor
 • Alltid kalibrerade och justerade Spirit-enheter
 • Möjlighet att ta sig an större projekt utan att binda upp egna instrument under en längre tid
 • Radonova tar hand om alla beräkningar
 • Rapporterna finns lättåtkomliga på Mina sidor

Registrera ditt intresse så kontaktar vi dig  Hur många uppföljande mätningar är du i behov av att utföra?


  Beräkning av uppskattat årsmedelvärde på arbetstid vid tidsstyrd ventilation

  När du använder vår SPIRIT-mättjänst så erhåller du en rapport med det uppskattade årsmedelvärdet under arbetstid. Radonova tar hand om samtliga beräkningar som faktorn mellan radonhalten under arbetstid och för hela mätperioden. Denna faktor multipliceras sedan med den radonhalten som uppmättes under långtidsmätningen och ett uppskattat årsmedelvärde för arbetstid erhålls. För att beräkningen ska vara korrekt ska mätningen med instrumentet ske på samma mätpunkt där långtidsmätningen genomfördes.

  Villkor

  Inom 14 dagar från mottagande av mätenheterna ska kunden har utfört mätningen (7 dygn varav minst 5 arbetsdagar) och returnerat mätenheter till Radonova Laboratories med av bifogad fraktsedeln som medföljer vid leverans. Från dag 15 och framåt äger Radonova rätten att debitera kunden 200:- exkl.moms. per enhet och dag i förseningsavgift.

  Under tiden mellan utlämnade av enheterna till att enheterna är inlämnade hos Postnord äger kunden allt ansvar. Kunden är också ansvarig för att samtliga mätenheterna återbördas i samma skick som vid leverans. Om så inte är fallet äger Radonova Laboratories rätten att debitera kunden för förlusten och/eller hantering för att laga enhet.