Mätning av Cesium-137 (137Cs)

Vi erbjuder mätning av radioaktivt Cesium-137 i livsmedel, vatten och fasta material.

Vi förfogar över ett av Sveriges effektivaste mätsystem för cesiummätningar med en kapacitet av mer än 1 000 mätningar per dygn. Mätmetoden är godkänd av Livsmedelsverket och SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige samt ackrediterad av SWEDAC. För att göra en cesiummätning sänder du helt enkelt in proverna till vårt laboratorium och inom en vecka efter att vi har erhållit provet erhåller får du ett analysresultat uttryckt i Bq/kg.

Krav på själva provet

Varje prov måste ha en vikt av minst 100 gram totalt, men får bestå av flera små bitar.

Krav på märkning av provet

Alla prov måste vara märkta så att det framgår vad det är för slags innehåll, och om det är flera prov i samma sändning så måste det vara märkt så det går att skilja och namnge proverna i rapporten.

Krav på förpackning

Provet måste gå att stoppa in i en cylinder med diametern 8 cm och längden 15 cm. Provet måste vara väl förpackat i plastpåsar eller liknande så att inte t.ex. köttsaft riskerar att läcka ut.

Bifoga alltid ett dokument med namn och adress tillsammans med de inskickade proverna, så vi vet vart fakturan och analysrapporten ska gå. Faktura skickar vi efter att analysen är utförd.

Om du är intresserad skickar du din förfrågan till oss nedan. Du kan också ringa till oss på 018-56 88 00.

Förfrågan – Cesiummätning


    Antal prover som ska analyseras