Skip to main content
0

Vad kostar det att genomföra en radonmätning i en villa?

Av januari 31, 2023Radonmätning, Villa

Att genomföra en radonmätning i en normalstor villa är varken krångligt eller särskilt dyrt. Särskilt inte om man beaktar att en ackrediterad mätning ger de boende klara och pålitliga besked om radonhalten och en möjlighet att vid behov åtgärda förhöjda halter som kan innebära en hälsorisk.

För en enplansvilla kostar en mätning som ger ett årsmedelvärde från en knapp tusenlapp. Om huset har flera plan och många rum kan det krävas fler detektorer men i de flesta fall ligger kostnaden för en mätning runt tusenlappen. Priserna avser en certifierad mätning som genomförs med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium som också ansvarar för analysen.

Ovan avser en så kallad årsmedelvärdesmätning som genomförs under minst 60 dagar (från 1 oktober till 30 april). Resultatet från en sådan mätning är det säkraste sättet att bedöma radonrisken i hemmet och kan jämföras med det svenska referensvärdet på 200 Bq/m3. Med det som underlag blir det också lätt att ta beslut om en radonsanering behöver genomföras samtidigt som man inte binder upp sig till en specifik radonkonsult. I de flesta fall krävs ingen radonsänkande åtgärd men när så är fallet överstiger kostnaden för en sådan sällan 40 000 kronor. Ofta är kostnaden betydligt lägre än så. En certifierad radonkonsult kan ge en mer exakt uppgift om vad som gäller i det enskilda fallet.

Korttidsmätning – när det behövs ett snabbt svar

Det kan i vissa lägen krävas en mätning som ger ett snabbare svar på radonhalten i det aktuella huset. En sådan mätning kan göras året om och genomförs under 10 dagar. En korttidsmätning som görs med ett ackrediterat radonlaboratorium kostar från cirka 1 500 kronor. Den typen av radonmätning är inte lika exakt och tillförlitlig som en mätning av årsmedelvärdet men den ger ändå en relativt god bild av den aktuella situationen och visar om radonhalten ligger på en acceptabel nivå.

Oavsett vilken typ av mätning som genomförs avser ovan priser kostnaden för radondosor, analys och porto. Radondosorna placerar beställaren själv ut med hjälp av enkla instruktioner. Observera att en radonmätning kan kräva fler radondosor än vad som ryms i ovan prisexempel. Det gäller främst om huset har flera plan och rum där de boende vistas stora delar av dygnet. Det kan till exempel gälla källarutrymmen och barnens sovrum.

Därför bör du använda ett ackrediterat radonlaboratorium

Om du använder ett ackrediterat radonlaboratorium är det enkelt att beräkna åtgången av radondosor och vid behov få personlig hjälp med hur många som behövs i det aktuella fallet. En ackreditering garanterar också kvaliteten på radonmätningen, bland annat genom att laboratoriets mätprocesser regelbundet kontrolleras av oberoende organisationer.

Med ackrediterad radonmätning menas att man genomför en mätning med radondosor från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 samt följer de instruktioner som medföljer dosorna.

I Sverige ställer myndigheterna krav på ackreditering vid årsmedelvärdesmätningar av hushåll. Notera att en ackreditering kan avse olika mätmetoder. Därför är det viktigt att kontrollera vilka typer av radonmätningar som ett laboratorium är ackrediterat för. Att beställa en radonmätning från en aktör som inte är ackrediterad kan vid en första anblick bli något billigare än i ovan prisexempel. Problemet är samtidigt att man då inte garanteras ett mätresultat som ger ett tillförlitligt svar och klarar de krav som myndigheterna ställer.

Radonmätning är enda sättet att få ett tillförlitligt svar

Det är också viktigt att komma ihåg att en radonmätning är det enda sättet att ta reda på radonhalten i det aktuella huset. Det går alltså inte att dra några slutsatser av så kallade radonkartor som ska visa riskområden. Radonhalten kan variera stort också inom mindre områden och den typen av kartor säger ingenting om radonhalten i ett enskilt hus. Radonkartornas funktion är främst att de i vissa fall kan hjälpa myndigheterna att identifiera områden som bör prioriteras i arbetet med radon.

Varför ska man mäta radon?

I världen dör årligen cirka 230 000 personer av lungcancer orsakad av radon. Radongasen är en del av grundämnet urans sönderfallskedja. Eftersom uran finns på väldigt många platser i jordskorpan finns även radon nästan överallt. Speciellt hårt drabbat är områden med mycket berg och/eller områden med kyligt klimat. Det senare beror på att radongashalterna oftast kan bli höga i isolerade hus som värms upp.

Vad kostar en radonmätning?

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.