Studenter kommer närmare verkligheten hos Radonova

Av juni 16, 2020 Nyheter

Radonova öppnar regelbundet dörrarna för studenter som vill möta näringslivet i olika projektarbeten. Under våren har Svante Sundberg, Nils Risberg och Jacob Runold använt Radonova som fallföretag för att studera marknadsföring och innovation.

– Vår civilingenjörsutbildning i system i teknik och samhälle är bitvis ganska teoritung. Därför känns det särskilt viktigt att komma ut och ta del av verkligheten och företagens arbete med de områden vi berör i skolan. Tanken med projektet är att vi studenter ska få en bättre förståelse för företagande och innovation. I kombination med den litteratur vi läser ger det nya, värdefulla insikter, säger Svante Sundberg.

Analyserat övergång till digitala processer

Ett av de områden studenterna analyserat är Radonovas arbete med att gå från en stor andel pappersarbete till att i dag ha digitaliserat merparten av alla flöden, både internt och externt.
– Den övergången bygger förstås delvis på att tekniken skapar nya möjligheter. Det handlar också om att våga utmana invanda arbetssätt och tänka innovativt. Här ser vi hur Radonova både förstått marknadens behov av smidiga, enkla lösningar men också möjligheterna att effektivisera och spara tid i den egna verksamheten. En ökad digitalisering har också bidragit till att risken för fel minimeras när det manuella arbetet till stor del automatiserats, fortsätter Svante.

Arbete för att minska avståndet

– När det gäller marknadsföring har vår definition av det inte i första hand omfattat reklam och liknande aktiviteter. Vi har istället haft fokus på aktiviteter som på olika sätt minskar avståndet och ökar närheten mellan inblandade parter. Det var exempelvis väldigt intressant att ta del av hur Radonova utvecklat ett långsiktigt och nära samarbetet med sina plastfilmsleverantörer. Med innovativa grepp har processer integrerats och effektiviserats samtidigt som relationer främjas. Förtroende och tillit blir i förlängningen också avgörande framgångsfaktorer.
– Radonova har varit väldigt hjälpsamma i det här arbetet och vi är tacksamma att dom och andra företag öppnar dörren för oss studenter. Någonstans hoppas vi förstås också att de kan ha nytta av vårt arbete och analys av verksamheten, avslutar Svante Sundberg.

Från vänster, Nils Risberg och Svante Sundberg. På bilden saknas Jacob Runold. Samtliga läser civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet.  

Studenter

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.