Skip to main content
0

Stor variation av radon lokalt

Av november 23, 2017juni 3rd, 2019Mätteknik

Viktigt att mäta radon oavsett var du bor

Vissa kommuner i Sverige har radonkartor som visar vilka områden som är mer och mindre utsatta för radon. Det får till följd att många inte mäter radon eftersom de tror att de bor i ett radonfritt område, men detta är felaktigt. Nästan hela Sverige är exponerat för radon och lokala skillnader inom bostadsområden kan vara mycket stora. Det bekräftar studier Radonova har gjort där man granskat resultat från samma bostadsområde. Därför är det alltid viktigt att mäta radon och inte förlita sig på radonkartor.

Varför finns det stora lokala skillnader i radonhalt?

Det beror dels på variationer av radon i marken, dels på hur hus är byggda, vilket underhåll de har haft och ombyggnationer som skett, samt vilka byggnadsmaterial som använts.

Halten radon i marken beror bland annat på i vilken omfattning grundämnena uran och radium finns i våra bergarter och därmed också jordarter. Radongasen bildas från dessa grundämnen och transporteras genom marklagren med hjälp av luft och grundvatten. Det innebär att det t ex finns större risk för radon i hus som byggs på sand och grus. Dessa jordarter med hög porositet innehåller stora mängder luft som lätt kan transportera upp radon i byggnader. Mer information om radon i mark och grundvatten kan man hitta på SGU:s hemsida.

Radon från marken läcker in i småhus och flerbostadshus på många olika sätt. Otäta genomföringar i form av inkommande el, vatten och fjärrvärme gör att radon kan läcka in i huset. Särskilt när det gäller fjärrvärme är det vanligt med läckage. En betongplatta med genomgående sprickor kan också göra att radon läcker in.
I vissa fall kan byggnadsmaterialet i sig avge radon. Blå lättbetong är ett sådant material. Det är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som innehåller radium som användes i hus mellan 1929 till 1975. Det finns olika sorter av blåbetong med varierande halt radium, vilket även innebär att radonhalten som avges varierar. Läs mer om radonkällor på SSMs hemsida.

Orsakerna ovan medför att radonhalten kan variera mycket lokalt i bostadsområden. Det är därför alltid viktigt att mäta radonhalten i inomhusluft, oberoende var man bor och hur man bor, i småhus eller flerbostadshus.

Join the discussion 2 kommentarer

 • Carl Falck skriver:

  Kan radongas bildas från radon i väggarna?

  • Erica Hall skriver:

   Hej Carl!
   Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, vanligtvis i små mängder. Blåbetong vars korrekta namn är blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial då den är baserad på uranrik alunskiffer. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och har tack vare sina goda egenskaper använts i innerväggar, ytterväggar och bjälklag. Hur höga radonhalterna blir i inomhusluften beror på mängden blåbetong i huset, varifrån alunskiffern kommer samt ventilationen i huset. Har man mycket blåbetong i bostaden kan radonhalten överskrida referensvärdet.

   Mvh Erica

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.