Skip to main content
0

Radondetektorn SPIRIT gör radonmätning på arbetsplatser enklare och säkrare

Radonova lanserar nu en ny trådlös teknologi för radonmätning. Radondetektorn, som fått namnet SPIRIT, baseras på halvledarteknologi med uppkoppling till LoRaWAN, det vill  säga ett nätverk som är särskilt utformat för att ansluta batteridrivna enheter som sensorer till internet. Produktutvecklingen är ett resultat av Radonovas samarbete med företaget Talkpool som är specialiserade inom IoT-lösningar för fastighetsbranschen.

SISABs, Skolfastigheter i Stockholm AB, behov av smarta funktioner har varit en bidragande del till projektet med sin stora erfarenhet av utveckling av digitalt hållbara lösningar och radonmätning. Tester av teknologin har genomförts på ett antal av SISABs skolor.

– SPIRIT ger oss möjlighet att komplettera vårt utbud av radondosor och instrument med helt nya produkter där SPIRIT gör att vi exempelvis kan kommunicera trådlöst med externa fastighetssystem, säger Radonovas VD Karl Nilsson.

SPIRIT har en mängd olika funktioner och användningsområden

– Genom Talkpools specialistkompetens inom trådlösa nätverk och Radonovas världsledande radondetektorteknologi har vi lyckats skapa en väldigt lättinstallerad radonsensor. SPIRIT har också så pass bra responstid att den kan användas för att styra ventilationen i en fastighet, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att sänka förhöjda radonhalter. Det gör oss unika eftersom nästan alla andra radonsensorer på marknaden baseras på ett 24 timmars medelvärde och har ingen separation av radondöttrar vilket i praktiken omöjliggör ventilationsstyrning som verktyg för att sänka radonhalten. Jag vill också skicka ett särskilt tack till SISAB för deras input under projektets gång. Inte minst för att de gett oss möjlighet att testa teknologin under verkliga förhållanden, fortsätter Karl Nilsson.

I samband med lansering lanserar Radonova även en ny flyttbar och trådlös radonlogger för radonkonsulter och fastighetsförvaltare baserad på den nya teknologin. SPIRIT radonlogger är särskilt anpassad för konsulter och förvaltare som på ett smidigt sätt vill göra korrekta radonmätningar i lägenheter, villor och på arbetsplatser enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar. Medelvärden med mätosäkerheten beräknas automatiskt mellan valda tidsintervall. Det möjliggör exempelvis att man enkelt kan ta fram rapporter för radonhaltens medelvärde under arbetstid.

Läs mer om SPIRIT här»

Om radon:

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.

Om Radonova:

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Om Talkpool:

Talkpool AB levererar fastighetsnära IoT-lösningar som undermätning, fastighetscertifiering, luftkvalitet- och energioptimeringslösningar till flera av Sveriges ledande fastighetsbolag och har omfattande FoU verksamhet med design, produktion och tillverkning av sensorer och kompletta end-to-end lösningar. Talkpool AB är ett dotterbolag till Talkpool AG som är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Om SISAB:

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar merparten av Stockholm kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Radonovas SPIRIT

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.