Skip to main content
0

Ska man mäta radon i fritidshus?

Av mars 10, 2020september 21st, 2020Radonmätning

Det kommer många frågor om radon till Nordens största radonlaboratorium Radonova. En av de vanligare är om man behöver mäta radon i fritidshus? Innan vi går in på den frågeställningen är det viktigt att påpeka att man först och främst ska mäta radon i sin permanenta bostad (där man vistas längst tid). Det är viktigt att radonhalten ligger under det nationella referensvärdet 200 Bq/m³. Om den inte gör det bör man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Exempel på när det är aktuellt att mäta radon i fritidshus

När det kommer till fritidshus är det kanske inte är lika självklart att genomföra en radonmätning där eftersom man normalt vistas betydligt kortare tid i det än i den permanenta bostaden. Men det kan ändå finnas flera goda anledningar till att genomföra en mätning.

Här listar vi några exempel då det är viktigt att mäta radon i fritidshus:

  • Om fritidshuset ligger på av kommunen angivet högriskområde för radon. Notera att mycket höga radonvärden redan vid kortare vistelser kan ge motsvarande exponering som du får i en permanent bostad med en radonhalt över 200 Bq/m³.
  • Om du misstänker att fritidshuset är byggt av lätt blåbetong bör du alltid mäta eftersom detta byggnadsmaterial kan ge höga radonhalter.
  • Om du vistas mycket i fritidshuset under vinterhalvåret bör du överväga att mäta. Detta eftersom radonhalterna är betydligt högre under eldningssäsong än under sommaren. Det beror på att mer radon från marken ackumuleras i inomhusluften när huset värms upp.
  • Om du har framtida planer att bo permanent i huset, alternativt sälja det som en permanent bostad.

Notera att en radonmätning inte nödvändigtvis behövs om man har ett oisolerat fritidshus där man endast vistas några veckor under sommaren. Om man vill vara på den säkra sidan ska man dock alltid mäta. Även en radonhalt på 100 Bq/m³ ökar enligt WHO risken för lungcancer.

Att mäta är enkelt

Det är mycket enkelt att genomföra en radonmätning. Man beställer radondosor och placerar ut dem enligt tydliga instruktioner. Efter två månader skickas dosorna åter till radonlaboratoriet som därefter tillhandahåller en analysrapport. För att garantera ett korrekt mätvärde att det viktigt att använda ett ackrediterat radonlaboratorium som Radonova.

fritidshus

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.