Skip to main content
0

SISAB om radon: ”Att mäta är att kunna påverka”

Hos SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, fortsätter införandet av en ny lösning som gör det möjligt att mäta radonhalterna i realtid. När Radonovas nya trådlösa radonlogger SPIRIT kopplas upp på SISAB:s befintliga AI-driftsystem innebär det i praktiken något av en ”game changer” när det gäller möjligheterna att mäta och säkerställa en miljö fri från hälsofarliga radonhalter.

Från att ha varit hänvisade till backspegeln och mätvärden som riskerar att vara inaktuella får SISAB nu full koll och betydligt bättre möjligheter att övervaka och omedelbart åtgärda förhöjda radonhalter. Det går också enkelt att effektivt anpassa drift och ventilation utifrån olika tider på dygnet, exempelvis när det finns folk i lokalerna och inte. Den nya lösningen skapar också bättre förutsättningar att vara transparenta och alltid erbjuda aktuella mätvärden.

– Man säger ibland ”att mäta är att veta”. I vårt fall går det nu att ta ett steg till, ”att mäta är att kunna påverka”. Möjligheten att samla och analysera stora mängder data i realtid ger oss kunskap som kan omsättas i snabba och effektiva åtgärder. Det gäller inte minst arbetet med ventilationen och att ge människorna som vistas i våra lokaler en trygg miljö där radon inte är en hälsofara, kommenterar Niklas Dalgrip, chef för driftavdelningen på SISAB.

God koll hela tiden – inte bara för stunden

– Med tanke på att det varje dag vistas cirka 200 000 människor i våra lokaler vill vi ha koll på inomhusmiljön hela tiden. Det vanliga har annars varit att skolor och andra verksamheter genomför radonmätningar var 10:e år. Under den tiden kan det givetvis hända väldigt mycket som påverkar radonhalten. Det kan till exempel borras, byggas om och ske förändringar som har stor inverkan på radonhalten. Sen är det förstås viktigt att ha god koll också när det gäller nyproduktion. Markradon kan finnas överallt och avgränsas inte till att kunna ta sig in i äldre fastigheter. När det gäller nyproduktion är garantitiden i allmänhet fem år. Under den tiden vill man ha särskilt god koll på radonhalterna, fortsätter Niklas Dalgrip.

Mina sidor ger SISAB snabb och enkel överblick

I januari lanserade Radonova en ny version av ”Mina sidor”. I den nya versionen får användarna ännu bättre möjligheter att kontrollera och anpassa processer och rapportering utifrån de egna behoven. Användarna kan exempelvis skapa egna rapportunderlag där man också kan få enkel tillgång till betydligt mer information än tidigare. Det blir även enklare att dela mätrapporter och skapa automatiserade flöden som kan integreras med de egna systemen (i SISAB:s fall SOLIDA).

– Det har varit väldigt lyckat att kunna arbeta i Mina sidor. Där kan vi hantera alla önskemål och mer därtill. Webbtjänsten är lättarbetad och tydlig. Här tar vi del av och analyserar mätningar i realtid samtidigt som tjänsten har lättanvända rapportverktyg, säger Niklas Dalgrip.

SISAB planerar att utveckla sin plattform med radonsensorer i cirka 200 skolor och förskolor. I nuläget (april 2022) är 25 fasta sensorer under införande på olika skolor samtidigt som 5 sensorer används för flyttbar loggning.

– Vi prioriterar i första hand kända riskfastigheter men räknar med en allmänt högre säkerhet när det gäller radonhalterna i våra skolor. Radonova har under det här arbetet visat mycket stor kunskap i alla frågor som rör radon. Införandet har tagit tid men det handlar om att kvalitet och processer av det här slaget inte går att slarva fram. Det finns inte utrymme för halvmesyrer. Därför blir det här ett stort lyft när det gäller radonsäkerheten. Och de största vinnarna är människorna som vistas i våra lokaler, avslutar Niklas Dalgrip.

SOLIDA är SISAB:s prisbelönta AI-plattform som bidrar till ett bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. På samma sätt som plattformen övervakar exempelvis temperatur, tryck, koldioxid och fukt blir det nu möjligt att kontrollera och analysera radongashalten i realtid.

SISAB mäter radon

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.