Skip to main content
0

Europeiska radonveckan uppmärksammar framgångsrikt internationellt samarbete

Av november 2, 2021Nyheter, Radonmätning

Den nyligen avslutade europeiska radonveckan lyfte åter fram det internationella samarbetet i frågor som rör radon. Evenemanget som genomfördes i Fribourg, Schweiz, samlade forskare, experter, myndigheter och branschföreträdare från hela världen. Årets program var inriktat på internationellt samarbete i radonfrågor och särskilt den återkommande konferensen ROOM (Radon Outcomes On Mitigation Solutions).

ROOMS-mötena fokuserade på hanteringen av radonrisker i byggnader, implementerade metoder och resultat. Forskningsresultat och pågående studier presenterades. En två dagars workshop visade också att forskningen kring radon fortsatt med oförminskad styrka. Trots pandemin finns det ett betydande samarbete på både nationell och internationell nivå.

– Inom ett relativt avgränsat område som radon och radonmätning blir den här typen av kunskapsutbyte och samarbete ofta en avgörande framgångsfaktor. Det är också en av anledningarna till att Radonova valt att ta en aktiv roll i internationella organisationer och evenemang som radonveckan. Vi vet att studier och erfarenheter som delas av fler skapar bättre förutsättningar att arbeta effektivt för att minska radonets negativa effekter på vår hälsa. Tillsammans med kollegor i andra länder vill vi bidra till att frågan om luftkvalitet i byggnader står högt på agendan hos alla berörda parter, säger Radonova Laboratories Thomas Chauvin som medverkade i Fribourg.

WHO överväger att anpassa budskapet om radon

Organisationer som IAEA, UNSCEAR, WHO, ISIAQ, HERCA, ENA, EURADOS, CARST och EU-kommissionen presenterade sitt senaste arbete inom radonområdet för delegaterna. Paneldeltagarnas diskussion var särskilt intressant. WHO uppgav att de överväger att anpassa budskapet ”radon är den andra huvudorsaken till lungcancer”. Paneldiskussionen kom fram till att det vore bättre att konstatera att radon är den främsta orsaken till lungcancer efter tobak.

– Genom att bli tydligare och sätta radon i förhållande till just rökning, som de flesta vet orsakar lungcancer, blir det sannolikt enklare för fler att ta till sig det faktum att långvarig exponering för förhöjda radonvärden är en uppenbar hälsofara, kommenterar Radonova Laboratories José-Luis Gutiérrez Villanueva.

I slutet av konferensen förklarade Ingvild Finne (DSA, Norge) att nästa ROOMS-möte kommer att äga rum i Bergen, Norge, i slutet av september 2022.

Under radonveckan använde Radonova sin monter för att visa sina schweiziska och tyska kunder nya lösningar för radonmätning, ATMOS och Radtrak³, som mycket snart kommer att godkännas för användning i båda dessa länder.

Radonova, radonveckan i Fribourg 2021

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.