Skip to main content
0

Radonovas tyska partner utökar tjänste- och produktportföljen för att möta efterfrågan på radonmätningar

Av juli 6, 2021Nyheter

De senaste förändringarna i tysk radonlagstiftning har ökat medvetenheten om radon och den skadliga inverkan radongas har på hälsan. Utvecklingen har också ökat efterfrågan på lokala distributörer och företag som levererar de radoninstrument och tjänster som krävs för att genomföra effektiva och säkra radonmätningar.

Radonovas tyska partner Safetec har varit aktiv inom strålskyddsområdet i nästan 30 år och ser hur marknaden för radonmätningar förändrats till följd av den nya lagstiftningen. Safetec agerade snabbt på förändringen och kan nu arbeta på den tyska marknaden genom sitt dotterbolag SafeRadon. Företagets Charlotte Hoffman berättar här om utvecklingen och samarbetet med Radonova.

Varför beslutade SafeRadon att lansera radonmätningstjänster på den tyska marknaden?
De flesta av Safetecs anställda arbetar i kärnkraftverk och många av dem har redan arbetat med radon. Ämnet i sig är därför inget nytt för oss. Det som varit nytt har varit att använda medarbetarnas kunskap för att ge råd till både privatkonsumenter och företagskunder utanför kärnkraftverken.

Med Radonova som branschledande aktör och vår egen mångåriga erfarenhet kunde vi utveckla och implementera vårt nya koncept snabbt och framgångsrikt. Vi är stolta att kunna säga att vi sedan april 2021 är ett oberoende dotterbolag till Safetec – SafeRadon GmbH. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder i alla faser och frågor som rör radon.

Varför valde ni Radonova som partner?
Som fullserviceleverantör inom radonsäkerhet är det viktigt att vi kan följa våra kunder genom hela processen. För att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service i varje fas behöver vi en kompetent partner. Radonova är världsledande inom radonmätning och därför en idealisk partner för oss. När vi besökte Radonovas laboratorium i Sverige insåg vi snabbt att de erbjuder en service av högsta kvalitet och inte minst har kapaciteten att möta den stora efterfrågan på radonmätningar i Tyskland.

Vad kännetecknar marknaden i Tyskland?
Lagändringarna som berör radon är fortfarande relativt nya och innebär bland annat att mätningar från och med i år är obligatoriska för vissa arbetsplatser. Dessa mätningar måste påbörjas i mitten av året och pågå under minst 12 månader. Det är sammantaget en marknad med stor potential för tillväxt.

Hur mogen är marknaden och förstår människor farorna med radon?
Generellt sett underskattas fortfarande riskerna med radon kraftigt i Tyskland. Det gör att det krävs ett omfattande arbete för att höja kunskapen om radon.

Hur ser erbjudandet till kunderna ut i nuläget?
Vårt mål är att stödja både företag och privatkunder i varje fas som rör radonsäkerhet. Det innebär att vårt erbjudande omfattar:

  • Försäljning av mätutrustning
  • Tjänster för de radonmätningar som krävs enligt lag
  • Analys av orsakerna till höga radonkoncentrationer (med hjälp av olika mätningar och byggnadsundersökningar)
  • Individuellt anpassade saneringskoncept där vi hänvisar våra kunder till en lämplig partner för radonsanering
  • Kontroll av de utförda åtgärderna och vid behov rekommendationer hur våra företagskunder och särskilda yrkesgrupper bör arbeta med radonsäkerhet

Vad är ditt intryck av Radonova hittills?
Partnerskapet med Radonova är en stor framgång. Vi är mycket glada över att ha funnit en så bra och pålitlig partner och ser verkligen fram mot ett långsiktigt samarbete. Det är tummen upp från oss!

Radonovas tyska partner SafeRadon

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.