Skip to main content
0

Radonovas radonmätning bäst vid franskt referenstest

Av november 3, 2020Nyheter, Radonmätning

Radonova Laboratories har vid ett jämförande referenstest utfört av statliga franska IRSN (institute de Radioprotection et sureté nucléaire) fått mycket goda resultat. Radonova deltog med detektorn Radtrak2 och fick det bästa resultatet av samtliga medverkande företag.

Det aktuella referenstestet innebär att radondosor exponeras för olika nivåer av radon. Därefter jämförs resultaten med de officiella referensvärden som anges av IRSN.

Krävande test anpassat för stor och viktig marknad

Generellt sett har kunskapen om radon varit låg i Frankrike, trots att radonhalterna i flera delar av landet utgör en hälsorisk. Nu ökar intresset och behovet att få bättre kontroll på radongas i hem och på arbetsplatser.

– Radonova medverkar regelbundet i den här typen av jämförande referenstester. Resultaten är genomgående mycket goda. Samtidigt är det här testet särskilt viktigt då det är första gången vi medverkar i Frankrike. Dessutom är det marknad med stora behov av tillförlitlig radonmätning, inte minst inom den offentliga sektorn och på arbetsplatser. Här arbetar Radonova sedan en tid för att flytta fram positionerna och vi är naturligtvis hjälpta av att få det här kvittot och ett referenstest som bekräftar att våra mätningar ligger i absolut framkant, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

– Den pågående pandemin fungerar som en påminnelse om hur viktiga våra lungor är. Till skillnad från covid-19 vet vi dessutom betydligt mer om hur förhöjda radonhalter kan motverkas på ett effektivt sätt. Förutom mätningarna i sig krävs det rationella processer, service och kvalitet i alla led. Här kan Radonova erbjuda en helhetslösning som vi vet är mycket konkurrenskraftig, kommenterar Thomas Chauvin, ansvarig för Radonovas verksamhet i Frankrike.

Radondosorna utsattes i testet för exponering i spannet 300 till 1 000 Bq/m³. Det är de referensnivåer som är vanligast i Frankrike och övriga Europa.

referenstest

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.