Skip to main content
0

Radonovas nya produktionslinje invigd – ökar kapacitet och leveranssäkerhet

Av mars 30, 2021Nyheter

För att kunna växla upp ytterligare och möta den internationella efterfrågan på radonmätningar invigde Radonova i slutet av mätsäsongen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostat cirka 4 MSEK och innebär att Radonova ökar sin produktionskapacitet med cirka 300 procent. För kunderna innebär den nya produktionslinjen en ännu högre leveranssäkerhet och kortare leveranstider.

Den ökade efterfrågan på radonmätning drivs på av flera faktorer, från hårdare lagstiftning och regelverk till ökad kunskap och bättre möjligheter att effektivt genomföra radonmätning i stor skala. Radonova har också satsat stort på att digitalisera och rationalisera sina processer vilket bidragit till möjligheterna att växa.

Ny produktionslinje del i arbetet att automatisera och rationalisera

– Med den nya produktionslinjen lägger vi oss i absolut framkant när det gäller att automatisera och rationalisera tillverkningen av radondosor. Den nya robotcellen driftsattes i samband med lanseringen av radondosan Radtrak³® och har fungerat väldigt väl under den inledande fasen. Det här ger oss en mycket stabil och säker produktionsprocess som både gynnar våra kunder och Radonova, säger Oscar Wärnerud, laboratoriechef på Radonova Laboratories.

– 2020 var ett år som inget annat och pandemin hade en viss effekt också på vår verksamhet. På en del marknader med krav på att använda externt certifierade konsulter för utplacering av radondosor har möjligheterna att genomföra radonmätningar begränsats. Samtidigt ser vi ett stort internationellt intresse för radonfrågan som ju också handlar om människors hälsa. Med en ny produktionslinje säkerställer vi att vi kan matcha den globala efterfrågan på tillförlitliga radonmätningar, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Varför ska man mäta radon?

I världen dör årligen cirka 230 000 personer av lungcancer orsakad av radon. Radongasen är en del av grundämnet urans sönderfallskedja. Eftersom uran finns på väldigt många platser i jordskorpan finns även radon nästan överallt. Speciellt hårt drabbat är områden med mycket berg och/eller områden med kyligt klimat. Det senare beror på att radongashalterna oftast kan bli höga i isolerade hus som värms upp. För att veta sin radonhalt bör man alltid mäta. De flesta länder i världen kräver mätningar som ger ett årsmedelvärde vilket normalt innebär att radondosan ska mäta längre än tre månader.

Radonovas nya produktionslinje

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.