Skip to main content
0

Radonova lanserar radonmätningstjänst för användning vid köp och försäljning av bostad

Av december 8, 2022Nyheter, Radonmätning

I samband med köp eller försäljning av en fastighet eller lägenhet behöver parterna ofta en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten. För de som inte redan har en aktuell och säker uppgift om radonhalten i bostaden lanserar Radonova nu en smidig radonmätningstjänst för korttidsmätning av radon. Mätningen som genomförs under 48 timmar kan utföras året om och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för rådgivande korttidsmätning av radon i bostäder.

Genom att instrumentet även mäter andra parametrar som temperatur och förflyttning (får ej göras under mättiden) går det att säkerställa att mätningen har utförts korrekt. Radonmätningstjänsten ger ett säkert resultat under mättiden och är en bra indikation på radonhalten i fastigheten. Med resultatet redovisas också en graf där det tydligt framgår hur radonhalten varierar under mättiden. Inräknat postgång erhålls resultatet på mindre än en vecka efter det att beställningen gjorts.

Den nya radonmätningstjänsten är till stor del ett svar på konsumenternas behov av att få en snabb och tillförlitlig indikation på radonhalten i en bostad när det inte finns tid för en långtidsmätning.

– I ett läge när ett hus eller lägenhet ska byta ägare är det särskilt viktigt att förstå den aktuella radonsituationen. Det kan till exempel vara så att en radonmätning inte har utförts tidigare eller att den mätning som gjorts är äldre än fem år. Det kan också vara så att det genomförts renoveringar i fastigheten efter den senaste mätningen vilket kan påverka radonhalten. I många fall utgör radonhalterna inga problem men det är vanligare än man tror med förhöjda radonvärden. Därför behövs det moderna och användarvänliga instrument som hjälper inblandade att överblicka radonhalten, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Kort fakta om radonmätningstjänsten:

  • Världens noggrannaste korttidsmätning med elektronisk radondetektor
  • Skickas från oss samma vardag vid beställning innan kl 13.00
  • Analystid: <1 dygn från att enheten inkommit till Radonova

Mer om korttidsmätningen:

Mätenheten SPIRIT® för 48-timmars mätning är speciellt designad för en högkvalitativ korttidsmätning av radon. Även parametrar som temperatur, luftfuktighet och indikation på förflyttning under mätperioden kan erhållas med SPIRIT. Parametrarna används för att säkerställa att mätning har gått rätt till. Vid analysen används de i våra algoritmer för att säkerställa resultatet.

Man beställer radonmätningstjänsten med två till sex enheter och placerar ut dessa enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga sedan in på Radonovas ”Mina Sidor” och fyll i dina personuppgifter, mätningens startdatum samt enheternas placering. Låt därefter enheterna ligga på samma ställe i 48 timmar innan du returnerar dem till vårt laboratorium.

Observera! Om du vill beställa en mätning som ger ett årsmedelvärde rekommenderar vi dig att genomföra en s.k. långtidsmätning med våra Radtrak³® dosor. En sådan mätning pågår i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april).

Ny radonmätningstjänst anpassad för bostadsaffärer

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.