Skip to main content
0

Radonova lanserar ny mättjänst för uppföljande radonmätning på arbetsplatser

Av oktober 26, 2022Mätteknik, Nyheter

För att möta den ökade efterfrågan på tillförlitliga arbetsplatsmätningar lanserar Radonova Laboratories en ny mättjänst. Med SPIRIT mättjänst blir det nu enkelt att genomföra en uppföljande sju dagars radonmätning på arbetsplatsen.

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser ställer krav på en uppföljande mätning när årsmedelvärdet för radonhalten ligger över 200 Bq/m3. Med den elektroniska radondetektorn SPIRIT kan du nu enkelt själv utföra en sådan uppföljande mätning och få ett uppskattat årsmedelvärde av radonhalten under arbetstid. Om det korrigerade årsmedelvärdet ligger under referensvärdet 200 Bq/m3 ersätter det värdet från långtidsmätningen och ingen radonsänkande åtgärd behöver då genomföras. Den uppföljande mätningen ska genomföras under minst sju dygn och omfatta minst fem arbetsdagar. Mättjänsten kan användas både av arbetsgivare och fastighetsägare.

– Det blir nu väldigt enkelt att utföra en säker uppföljande mätning. Man placerar ut enheten på mätplatsen och loggar sedan in på Mina Sidor på Radonovas hemsida. Där kopplar du ihop SPIRIT- enheten med radonvärdet från den tidigare årsmedelvärdesmätningen och när enheten inkommit till Radonova tar vi fram en analysrapport. Analysrapporten redovisar det uppskattade årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid vid de utvalda mätpunkterna, kommenterar Johan Olsson, Radonovas specialist på arbetsplatsmätningar.

Notera att den uppföljande mätningen ska utföras på samma mätpunkt som långtidsmätningen med det förhöjda värdet. Det går därför endast att utföra uppföljande radonmätningar i de rum där långtidsmätningar utförts. Om det finns några rum där man inte har utfört långtidsmätning rekommenderar vi att även dessa mäts.

Så enkelt genomförs radonmätningen med SPIRIT mättjänst:

  • Du beställer mättjänst för varje mätpunkt med radonhalter över 200 Bq/m3
  • Vi skickar enheterna till dig vilka du sedan placerar på respektive mätpunkt
  • Du mäter under sju dygn varav minst fem ska vara arbetsdagar
  • Efter sju dygns mätning returneras enheterna till Radonova i samma emballage som leveransen kom med. (Du använder returfraktsedeln som Radonova bifogat.)
  • Inom tre dagar från det att Radonova mottagit enheterna mejlar vi en rapport per mätpunkt där vi redovisar de uppskattade årsmedelvärdena under arbetstid. Vi presenterar dessutom en graf så du kan se variationen i radonhalt under mätperioden.

Detta ingår i mättjänsten:

  • Mätmetod och mätrapport som följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer
  • Högkänslig individuellt kalibrerad SPIRIT-enhet med responstid under 40 minuter
  • Tillgång till Radonovas webbplattform Mina Sidor
  • Returfrakt till Radonova
  • Rapport med graf som redovisar det korrigerade årsmedelvärdet under arbetstid, lufttryck, temperatur och förflyttning

Obs! Det krävs ingen uppkoppling mot nätverket för att utföra mätningen. Enheten mäter radonhalten ändå.

SPIRIT mättjänst

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.