Vårt erbjudande till dig som partner

Följande produkter har ni som partner till oss möjlighet att erbjuda era kunder eller kommuninvånare.

 • Radtrak2®, långtidsmätning (2 – 3 månader) för småhus, lägenheter, arbetsplatser och andra lokaler
 • Rapidos®, korttidsmätning (7 – 10 dagar) för småhus, lägenheter, arbetsplatser och andra lokaler
 • Rapidos® High Sensitive, mätning av radonhalter ner till 5 Bq/m3
 • Radondosimetri för mätning av stråldos till personer som arbetar i tunnlar, gruvor och annan verksamhet under jord
 • Radonmätning av dricksvatten

Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Vi kan anpassa leveranssätt samt hur resultaten ska redovisas för era slutkunder. För kommuner eller företag som levererar många mätningar till villor, flerbostadshus och arbetsplatser  erbjuder vi vår webbplattform, RadOnline, där ni får er egen profil och kan göra följande:

 • Beställa detektorer eller mätpaket som skickas till er eller direkt till era kunder
 • Fylla i uppgifter om mätningar
 • Visa inneliggande beställningar
 • Visa status på era detektorer, om de har erhållits av oss etc
 • Visa analysresultat
 • Skapa analysrapporter i PDF-format
 • Sök och titta på mätningar
 • Visa statistik och resultatfiler som kan sorteras efter era egna behov

Kontakta oss eller ring oss på 018-56 88 00 så kan vi sätt upp ett konto eller svara på era frågor och berätta mer.