Skip to main content
0

Radon på arbetsplatsen: Leteng genomför smidig mätning

I EU:s strålskyddsdirektiv påpekas att radonexponering inte bara är ett problem i bostaden utan också på arbetsplatsen. Norge har inte gjort direktivet till lag, däremot har myndigheten Arbeidstilsynet slagit fast att norska arbetsgivare är ansvariga för att skydda arbetstagarna mot radon. Efter att Arbeidstilsynet under år 2018 uppdaterade sina krav och rekommendationer, har ett antal norska företag genomfört arbetsplatsmätningar utifrån de regler som satts upp av Arbeidstilsynet. Bland dessa företag finns Leteng AS, distributör av ljud-, bild och IT-produkter.

Letengs vd Odd Martinsen kommenterar här företagets radonmätning på arbetsplatsen.
– Vi var osäkra på hur marken våra lokaler ligger på och byggnadsmaterialet kunde påverka radonhalten. Verksamheten i Oslo bedrivs på dryga 1 300 kvadratmeter och ligger i en gammal betongfabrik. Därför kändes det naturligt att få full koll i radonfrågan. Vi vill givetvis säkerställa att vi arbetar i en miljö där radon inte utgör en hälsofara.

Väl sammanhållen och enkel process

– Själva genomförandet gick väldigt smidigt. Vi fick från början till slut mycket god hjälp av Radonova. De hjälpte oss att beräkna antalet radondetektorer och har en väl sammanhållen process för företag som vill mäta och analysera radonhalten på arbetsplatsen. Efter mätningen fick vi också en tydlig och översiktlig rapport som visar att vi ligger under gällande gränsvärde och arbetar i ”radonsäkra” lokaler. Med tanke på hur smidigt vi kunde genomföra en säker radonmätning finns ingen anledning att vänta. Det är enklare än många tror.

Kort om Arbeidstilsynets krav och rekommendationer

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön är säker vilket omfattar att säkerställa att anställda skyddas från radon. Det är också därför arbetsgivaren ska kartlägga och utvärdera eventuella risker och problem som rör radon. Vid behov ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som krävs för att minska riskerna förhöjda radonhalter medför. Generellt ska alla arbetsplatser ha så låga radonhalter som möjligt. Den rekommenderade gränsen för att åtgärda radonhalten är 100 Bq/m³. Samtidigt är det högsta tillåtna värdet 200 Bq/m³. Däremot tillämpar fjällanläggningar särskilda rekommendationer och regler.

Radonova, kundcase Leteng, arbetsplatsen

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.