Radonmätningar i miljöer där verksamhet bedrivs under jord

 kr/dosa exkl. moms

Att utföra korrekta radonmätningar i tunnlar och andra typer av utrymmen under mark kräver oftast både passiva radondosor och kontinuerliga instrument. Det krävs kunskap om hur radon ska hanteras på en arbetsplats och hur en korrekt bedömning av personalens radonexponering ska genomföras.

Om tiden eller den kunskapen som behövs inte finns hos er, kan Radonova via våra samarbetspartners erbjuda er en heltäckande tjänst för riskbedömningen av verksamheten.
Vi kan hjälpa dig genom hela eller delar av processen

  • Analys av verksamheten
  • Framtagande av en mätsstrategi
  • Långtidsmätning
  • Uppföljandemätning
  • Utvärdering och riskbedömning av verksamheten avseende radon
  • Övervakning av radonhalterna

Kontakta någon av våra radonexperter för mer information