RadonEye besiktningsinstrument för 2 timmars mätning

5900 kr/st exkl. moms

RadonEye besiktningslogger använder du vid radonbesiktningar då det finns behov av snabb indikation av radonhalten i enskilda rum. Normalt placeras de ut under besiktningen samtidigt som du undersöker inläckage av radon från mark med en sniffer och undersöker byggnadsmaterialet med en gammamätare.

För längre mätperioder, som t ex en 2-dygnsmätning i en bostad eller uppföljande radonmätning på arbetsplatser under 1 vecka ska du dock använda SPIRIT radonlogger. Till skillnad från RadonEye besiktningslogger är SPIRIT individuellt kalibrerad hos Radonova och uppfyller kraven enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för bostäder och arbetsplatser. RadonEye besiktningslogger är endast fabrikskalibrerad med en justeringsfaktor.


Artikelnr: 500201 Kategori:

Beskrivning

RadonEye besiktningslogger mäter radonhalten snabbt och med bra noggrannhet. Vid normala inomhushalter av radon är mätosäkerheten vid en timmes mätning ca 10%.  Mätvärdet i displayen uppdateras var 10:e minut och baseras på den senaste timmens mätning. Mätdata skickas via Wi-Fi vilket gör att instrumentet kan avläsas i realtid. Du kan också välja att läsa ur enheten genom att ansluta enheten till din mobiltelefon via blåtand.

Med RadonEye besiktningslogger får du:

  • ett instrument för 2 timmars mätning i enskilda rum under radonbesiktningar
  • mätdata som skickas i realtid via Wi-Fi eller blåtand till smartphone eller PC
  • ett noggrant mätvärde inom en timme
  • tidsfördelning med realtidsklocka

Teknisk specifikation

Mätprincip Öppen pulsräknande jonkammare
Känslighet 13,5 pulser per minut vid 1000 Bq/m³ (alla pulser i hela spektrat)
Enheter Bq/m³ och pCi/L
Mätosäkerhet Bättre än ±10% vid 370 Bq/m³ och en timmes mätning
Larmnivå Kan sättas i appen
Visad mätdata Första värde efter 10 minuter därefter flytande medelvärde från senaste timmens mätning
Mätdata sparas Varje timme
Minneskapacitet 1 år kontinuerlig drift
Kommunikation Wi-Fi över Internet
Strömförsörjning DC 12V med nätadapter
Strömförbrukning 65 mA
Storlek Diameter 80 mm x höjd 120 mm
Display 1 tum OLED
Rekommenderad kalibreringskontroll Vartannat år
Temperatur och fuktbegränsningar Inomhusmiljö, icke kondenserande
Programvara Användarapplikation finns att ladda hem gratis för Android och iOS. Data sparas i molnet radon-net.com därifrån man kan göra databehandling och lagra tidsgrafer på radonhaltens variation