Av- & påslagningsbar mättjänst inom persondosimetri

1200 kr/dosa exkl. moms

Här kan du beställa vår ackrediterade service för radondosimetri med av- & påslagningsbar persondosimeter. Denna service är speciellt anpassad för anställda som vistas i många olika miljöer och inte på en permanent arbetsplats i samma byggnad. Persondosimetern som utgörs av radondetektorn Duotrak® med hållare bärs normalt ett kvartal av den anställde och skickas sedan tillbaka till vårt laboratorium. Vid en verksamhet där man mäter exponeringen kontinuerligt på personal så ska en ny persondosimeter användas varje kvartal.

Efter mätperioden erhålls en komplett ackrediterad analysrapport som förutom exponering per person under kvartalet även innehåller den ackumulerade exponeringen per person för kalenderåret, samt övriga uppgifter som Strålsäkerhetsmyndigheten kräver vid rapportering.

Priserna nedan avser mätning för ett kvartal. Efter den första mätperioden kommer ni erbjudas möjlighet till automatisk förnyelse varje kvartal eller ett årsabonnemang.

1280 kr/dosa exkl. moms
Kategori:

Beskrivning

Om ni är osäkra på vad ni ska beställa eller vill förstå mer om radondosimetri ring oss på 018-56 88 00 eller skriv till oss och fråga. Mer information om hur radondosimetri skiljer sig från vanlig radonmätning hittar ni ockå här.

I priset för vår avstängningsbara persondosemtri ingår:

 • 1st radondetektor av typ Duotrak® (persondosimeter) med hållare
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:10
 • Analys och mätrapport färdig att skicka in till Strålsäkerhetsmyndigheten med följande uppgifter:
  • Detektornummer
  • Namn och anställningstyp på bäraren av detektor
  • Exponeringperiod
  • Radonexponering per person utryckt i kBqh/m3 för den aktuella perioden samt ackumulerat
  • Arbetade timmar under perioden
 • Uppgifter om de anställda, plats för bakgrund samt arbetstimmar fylls i ett specifikt Excelark som erhålls av Radonova
 • Telefonsupport om du önskar hjälp