Landauer Nordic byter namn till Radonova

Den 2 maj byter världens ledande radonlaboratorium med kunder i över 50 länder namn till Radonova.

”Eftersom vi nu tillhör Lagercrantz Group AB känns det naturligt att byta namn för att inte förväxlas med vår tidigare ägare, Landauer Inc. Radonova, som har sin spetskompetens inom radonmätning, lanserar i samband med namnbytet nya produkter och tjänster för att kartlägga hälsofarliga halter av radon i inomhusmiljön” säger VD Karl Nilsson, och tillägger ”Med rötter i universitetsvärlden har vi avancerad teknik för att mäta radon i inomhusluft. Våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak® tillsammans med vårt moderna laboratorium i Uppsala gör oss världsledande när det gäller kvalitativa mätningar av radon. Vi arbetar utifrån ett kundorienterat perspektiv och vår målsättning är att alltid överträffa våra kunders förväntningar vad gäller kvalitet, service och bemötande.”

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt Världshälso-organisationen (WHO) är 3-14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från bostäder. Vistas du i en miljö med hög radonhalt, dvs en radonhalt som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3, ökar risken för att drabbas och det är därför viktigt att mäta radon i både bostäder och på arbetsplatser.

Det är enkelt att mäta radon med Radonovas radondetektorer. Detektorerna placeras ut enligt instruktionen och sedan loggar du in på vår hemsida, www.radonova.se, och anger när mätperioden startades respektive avslutades. Radondetektorerna skickas sedan kostnadsfritt till Radonovas laboratorium i Uppsala, som gör en analys och ger dig ett tillförlitligt resultat.

Radonova grundades under namnet Gammadata Mätteknik AB i samband med Tjernobylolyckan1986, då en grupp forskare vid Uppsala universitet fick i uppdrag av Sveriges regering att mäta det radioaktiva nedfallet. Radonova har mätt radon i större skala sedan 1989 och är medlem i Svensk Radonförening och flera andra internationella radonföreningar. Radonova är sedan 2015 ett företag inom Lagercrantz Group.

Mediakontakt
Företag: Radonova
Kontaktperson: Karl Nilsson
Email: Kontakta oss här
Tel: 018-56 88 00
Adress: Radonova Laboratories AB Box 6522
Postnummer: 751 38
Stad: Uppsala
Land: Sweden
Hemsida: www.radonova.se