Skip to main content
0

Ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser – Radonova lämnar remissvar till SSM

Av september 1, 2020september 21st, 2020Nyheter, Arbetsplats

För drygt två år sedan infördes en ny Strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. För att förenkla och förbättra förutsättningarna att genomföra tillförlitliga arbetsplatsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram ett förslag på en ny metodbeskrivning för arbetsplatsmätningar. Som landets största radonlaboratorium har Radonova Laboratories mätningar från mer än 15 000 arbetsplatser. Utifrån statistik från dessa mätningar har Radonova nu lämnat remissvar till SSM.

I Radonovas remissvar framgår bland annat att mätningar på arbetsplatser inte alls följer ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Orsaken är främst att verksamhetslokaler i allmänhet har ett mer avancerat ventilationssystem. Det ger i sin tur upphov till större lokala skillnader i tryck och kan därmed ge lokalt höga radonhalter.

Noterbart är också att en väldigt stor andel av arbetsplatserna som mätts har någon eller några lokaler där referensvärdet 200 Bq/m³ överstigs. Genom att placera ut en större mängd radonmätare visar Radonovas statistik att man minskar riskerna att missa arbetslokaler med förhöjda radonhalter. Samtidigt ger fler mätpunkter och mer data ett bättre underlag för att vid behov kunna åtgärda förhöjda värden på ett effektivt sätt.

Det måste bli enklare att genomföra en säker arbetsplatsmätning

I Radonovas remissvar läggs stor vikt vid behovet av en metodbeskrivning som förenklar och förtydligar hur arbetsgivare själva kan genomföra en radonmätning.

– Trots att den nya strålskyddslagen infördes för drygt två år sedan är efterlevnaden väldigt långt ifrån vad den borde vara. Fortfarande har bara en bråkdel av landets arbetsplatser genomfört en radonmätning. Här menar vi att den nya metodbeskrivningen måste bidra till att fler följer lagen. Därför behöver den bli tydligare och enklare att följa. Det är exempelvis viktigt att beräkningen av hur många detektorer samt uppföljande mätningar som behövs kan göras av arbetsgivaren själv, säger Radonova Laboratories vd Karl Nilsson.

– Det ska alltså inte krävas en hög teknisk kompetens inom radon och ventilation för att kunna genomföra en radonmätning. Här vill vi understryka att den nya metodbeskrivningen behöver mer konkreta riktlinjer vad gäller urval, antal och placering av radonmätare. Samtidigt ser vi att förslaget till ny metodbeskrivning har tydliga fördelar jämfört med den gamla. Den föreslagna nya metoden för uppföljande radonmätning i sju dygn med tidsupplöst mätmetod verkar exempelvis mycket bra, fortsätter Karl Nilsson.

Nya undersökningar bekräftar vikten av att mäta ordentligt

För att ge SSM ett gediget underlag har Radonova i remissvaret bifogat en ny rapport över radonmätningar på mer än 100 större arbetsplatser. I remissvaret till ny metodbeskrivning finns även en rapport med två större mätprojekt. Dessa omfattar vart och ett cirka 500 mätpunkter.

– Resultatet från den rapporten visar att man kan finna oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Rapporten bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning. I det ingår att inte nöja sig med ett för litet antal mätpunkter, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Vanligt med förhöjda värden

Samtidigt som flertalet arbetsgivare inte mätt radon visar Radonovas statistik baserad på mätningar vid cirka 2 000 arbetsplatser att 19,5 procent av dessa har förhöjda värden av radon.
– Varje år drabbas omkring 500 svenskar av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. Därför är det viktigt att myndigheter, arbetsgivare och branschföreträdare arbetar tillsammans för att minska det antalet. På Radonova vill vi medverka till att den nya beskrivningen bidrar till att öka kunskapen och förenklar arbetsplatsmätningar. Här är vi övertygade om att den nya metodbeskrivningen blir ett stort steg i rätt riktning, avslutar Karl Nilsson.

Strålskyddslagen i korthet

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/ m³ överskrids har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid behov ska åtgärder genomföras för att sänka radonhalten. Det enskilt högsta värde som Radonova hittills uppmätt på en arbetsplats är 6 430 Bq/ m³ uttryckt i årsmedelvärde.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Läs mer om radon och hälsorisker på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida»

metodbeskrivning

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.