Skip to main content
0

Nu startar säsongen för radonmätning

Av september 29, 2020september 30th, 2020Nyheter, Radonmätning

Den 1 oktober drar säsongen för radonmätning igång i Sverige. Egentligen kan man mäta radon året om. Om man vill ha att ett årsmedelvärde för radonhalten i sitt hem eller på arbetsplatsen ska man dock mäta i minst två månader under eldningssäsongen. I Sverige pågår den säsongen mellan 1 oktober och 30 april.

Varför är årsmedelvärdet för radon viktigt?

Årsmedelvärdet för radon är viktig ur flera aspekter. Inte minst för att det är den långvariga exponeringen av radon som kan orsaka lungcancer. Om man till exempel vistas tillfälligt i ett utrymme där referensvärdet 200 Bq/ m³ överskrids men i vanliga fall inte är i sådan miljö är det inte farligt. Om man däremot vistas långvarigt i en miljö där referensvärdet överskrids ökar det risken för lungcancer.

En annan aspekt är att radonhalten kan variera kraftigt under dygnet och under olika dagar. En mätning som endast görs under några dygn kan därför bli väldigt missvisande. En mätning som görs under sju till tio dagar kan ses som en indikation. Den bör dock följas upp med en långtidsmätning under den rätta säsongen. Detta för att få en tillförlitlig bild av vilka eventuella risker man utsätts för när man vistas i den aktuella miljön.

Om hemmet blivit arbetsplatsen – få koll på radonhalten

Under den pågående pandemin har fler och fler har börjat arbeta hemifrån. I många fall har hemmet därför blivit den permanenta arbetsplatsen. Sannolikt kommer andelen hemarbete fortsätta på en hög nivå även efter det att pandemins akuta fas är över.
I Sverige är det visserligen vanligt att man redan mätt radonhalten i sitt hem, dock kan det finnas god anledning att kontrollera just arbetsplatsen i hemmet. Detta eftersom hemmakontoret kan vara placerat i en del av bostaden som tidigare inte mätts. Normalt har sovrummet och vardagsrummet mätts. Däremot inte andra utrymmen eftersom man inte räknar med att den boende spenderar mycket tid där. När vårt sätt att arbeta nu förändras och hemmet ofta blivit en arbetsplats kan det därför finnas goda skäl att göra en ny mätning.

Digitaliserad process gör mätningen enkel och säker

I samband med pandemin har det blivit alltmer reglerat vilka man tillåter besöka arbetsplatser. Likaså vilka man släpper in i hyresfastigheter och andra bostäder. Det ställer i sin tur högre krav på radonlaboratorier att utforma sin mätservice så det är lätt för slutanvändare att mäta själv. Genom en till stora delar digitaliserad process ligger Radonova i framkanten av den utvecklingen. Från att beräkna antal dosor till att hantera instruktioner och rapportering. Till skillnad mot för säg fem år sedan är det nu väldigt enkelt att själv genomföra en mätning i bostaden eller på arbetsplatsen.

Anlita endast ackrediterade laboratorier

Pandemin har också satt fingret på vikten av att köpa in varor av rätt kvalitet. Det finns flera exempel där ej godkända skyddskläder eller munskydd har köpts in. Det har till och med förekommit falsk märkning. Det riskerar självklart människors hälsa. Det är enkelt att dra en parallell till radonmätning. En felaktigt uppmätt radonhalt kan leda till att man vistas i en inomhusmiljö med förhöjda radonhalter i tron att man inte är i fara. För att försäkra sig om en säker mätning bör radondosor därför köpas från ett radonlaboratorium som är ackrediterat enligt ISO 17025. Då säkerställer man en korrekt mätning och får ett resultat som går att lita på.

mätsäsongen

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.